Xuất preset trong lightroom

Hi, nhiều người đang mong mỏi xuất Preset vào Lightroom Mobile? Chắc hẳn bạn có khá nhiều Premix nhằm chia sẻ mang đến bằng hữu. Ok, vậy họ khám phá phương pháp xuất Preset trên điện thoại cảm ứng thông minh đơn giản và dễ dàng với dễ nắm bắt tốt nhất.