Weekday là gì

Excel cho giaidap.info 365Excel đến giaidap.info 365 dành cho thiết bị MacExcel mang đến webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2007Excel năm nhâm thìn for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu đạt cú pháp công thức và cách sử dụng hàm WEEKDAY vào giaidap.info Excel.

You watching: Weekday là gì

Mô tả

Trả về thứ vào tuần tương ứng với một ngày. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên, từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

Cú pháp

WEEKDAY(serial_number,)

Cú pháp của hàm WEEKDAY tất cả đối số sau đây:

Serial_number Bắt buộc. Là một số tuần tự thể hiện ngày tháng của ngày người mua vẫn tìm kiếm. Ngày tháng đề xuất được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc nhập tương đương kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) mang đến ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn uống bản.

Return_type Tùy chọn. Là một số xác định kiểu giá trị trả về.

Return_type

Số được trả về

1 hoặc bỏ qua

Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy). Hoạt động giống với các phiên bản giaidap.info Excel trmong phía trên.

2

Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).

3

Là các số từ 0 (thứ hai) đến 6 (chủ nhật).

11

Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).

12

Là các số từ 1 (thứ ba) đến 7 (thứ hai).

13

Là các số từ 1 (thứ tư) đến 7 (thứ ba).

See more: Ngoại Tình Tư Tưởng Là Gì - Ngoại Tình Tư Tưởng: Liệu Bạn Có Đang

14

Là các số từ 1 (thứ năm) đến 7 (thứ tư).

15

Là các số từ 1 (thứ sáu) đến 7 (thứ năm).

16

Là các số từ 1 (thứ bảy) đến 7 (thứ sáu).

17

Là các số từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

Chú thích

Excel lưu giữ trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Nếu serial_number nằm ngoài phạm vi quý hiếm cơ bản của ngày hiện tại, hàm sẽ trả về giá trị lỗi #NUM! .

Nếu return_type nằm ngoài phạm vi đã xác định vào bảng trên đây, hàm sẽ trả về quý giá lỗi #NUM! .

See more: Hcc Là Gì ? Xét Nghiệm Phát Hiện Sớm Ung Thư Gan

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng tiếp sau đây với dính vào ô A1 của một bảng tính Excel new. Để công thức hiển thị kết quả, hãy lựa chọn chúng, dấn F2 với kế tiếp nhận Enter. Nếu yêu cầu, chúng ta có thể điều chỉnh độ rộng lớn cột giúp xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=WEEKDAY(A2)

Ngày vào tuần, thể hiện bằng các số từ 1 (Chủ nhật) đến 7 (Thứ bảy) (5)

5

=WEEKDAY(A2, 2)

Ngày trong tuần thể hiện bằng các số từ 1 (Thứ hai) đến 7 (Chủ nhật) (4)

4

=WEEKDAY(A2, 3)

Ngày trong tuần thể hiện bằng các số từ 0 (Thứ hai) đến 6 (Chủ nhật) (3)


Chuyên mục: Giải Đáp