Unleash Là Gì

+ And they will have lớn know that I, Jehovah, have spoken in my insistence on exclusive sầu devotion,+ when I have finished unleashing my wrath against them.

Bạn đang xem: Unleash là gì


+ Lúc ta trút kết thúc cơn thịnh nộ trên chúng thì bọn chúng vẫn phải biết rằng do yên cầu lòng sùng kính chuyên độc+ mà lại ta, Đức Giê-hô-va, vẫn thông báo.
15 “‘When I fully unleash my wrath upon the wall và upon those who plastered it with whitewash, I will say khổng lồ you: “The wall is no more, và those plastering it are no more.
15 ‘Sau Khi trút không còn cơn thịnh nộ trên tường ấy cùng hầu như kẻ quét vôi, ta đang nói với những ngươi: “Vách tường không còn, rất nhiều kẻ quét vôi lên nó cũng không có gì.
On such occasions he does not hesitate to lớn unleash power devastatingly, as in the Flood of Noah’s day, in the destruction of Sodom and Gomorrah, & in the delivery of Israel through the Red Sea.
Trong phần nhiều cơ hội đó, Ngài ko rụt rè tung ra thế lực để hủy diệt như là trong trận Nước Lụt thời Nô-ê, sự tiêu diệt thành Sô-đôm cùng Gô-mô-rơ, với Khi cứu giúp dân Y-sơ-ra-ên khỏi Biển Đỏ (Xuất Ê-díp-tô Ký 15:3-7; Sáng-chũm Ký 7:11, 12, 24; 19:24, 25).
According khổng lồ Beyoncé"s official parfum trang web, Heat is a "captivating fragrance that unleashes a spirited fire within."
Theo trang mạng về nước hoa bằng lòng của Beyoncé beyonceparfums.com, Heat là 1 "nhiều loại nước hoa sexy nóng bỏng có thể giải phóng ngọn lửa tinh thần phía bên trong cơ thể".
So if we think about this unleashing human potential, which was possible by cooking and food, why bởi we talk so badly about food?
Nên nếu như ta nghĩ về về vấn đề giải pchờ tiềm năng bé người này, trải qua câu hỏi nấu bếp ăn uống cùng thức ăn uống, nuốm tại vì sao ta lại xem thường thức ăn?
This unleashes a massive electrical surge that causes Stane & his armor lớn fall inkhổng lồ the exploding reactor, killing hyên ổn.
Một luồng năng lượng điện lớn lao được phóng thích hợp khiến cho Stane cùng bộ sát của hắn rơi vào một lò phản bội ứng đã tiếng nổ lớn với bị tiêu diệt.

Xem thêm: Chi Ủy Là Gì ? Điều Kiện Thành Lập Chi Bộ Đảng Thế Nào


I think the good news for me would be if we could go bachồng & talk about the unleashing, the continuation of the unleashing of human potential.
Và một mẩu tin giỏi cho tôi đang là giả dụ ta trở lại và nói về giaidap.infoệc giải phóng, câu hỏi duy trì sự giải pngóng tiềm năng bé người.
· Third, Value Progiaidap.infoncial Interlinkages: To fully unleash the development potential of the Mekong delta, optimizing progiaidap.infoncial interlinkages is clearly needed particularly on shared lvà management, water resource use & connective infrastructure.
· Ba là nên coi trọng links vùng: Để tận dụng tối đa khá đầy đủ tiềm năng phát triển của Khu Vực Đồng bởi sông Cửu Long, về tối ưu hóa mối liên kết thân các địa phương cụ thể là quan trọng, đặc biệt quan trọng vào cai quản đất đai, sử dụng mối cung cấp nước, liên kết hạ tầng.
They have sầu been sent by their respective secret organizations khổng lồ observe sầu Haruhi—who is unaware that she possesses destructive sầu reality warping powers—& lớn prevent these powers from being unleashed.
Mỗi bạn hầu hết được những Tổ chức của mình cử đến phía trên nhằm quan liêu giáp Haruhi - fan đo đắn rằng phiên bản thân mua sức mạnh biến đổi hiện tại-và ngăn chặn sức khỏe không trở nên vạc tán.
Once determining that Gekko cannot beat Yaiba without some degree of magical weapon, Gekko goes khổng lồ "Cell Sixty Six" lớn unleash the Mao-Ken sword, the blade responsible for turning the Moon from a lush bamboo forest into a barren wastel&.
Một lúc đã xác định rằng quan yếu đánh Yaibố nhưng mà không sử dụng mang đến vài trang bị tuyệt diệu, Gekko mang lại "Xà lyên ổn số 66" và tháo xích mang đến tkhô cứng gươm Mao-Ken, sản phẩm chịu trách rưới nhiệm đến bài toán sẽ thay đổi Mặt Trăng xuất phát điểm từ 1 rừng tre tươi giỏi thành một mảnh đất nền hoang tàn.
+ So I promised to lớn pour out my rage on them và khổng lồ unleash my anger fully against them in the land of Egypt.
Willy Wo-Lap Lam writes that Jiang"s chiến dịch against Falun Gong may have sầu been used khổng lồ promote allegiance to himself; Lam quotes one các buổi party veteran as saying, "By unleashing a Mao-style movement , Jiang is forcing senior cadres khổng lồ pledge allegiance lớn his line."
Willy Wo-Lap Lam giaidap.infoết rằng chiến dịch đàn áp của Giang Trạch Dân so với Pháp Luân Công rất có thể đã được sử dụng để thúc đẩy lòng trung thành với bao gồm ông ta; Lam trích dẫn một cựu đảng giaidap.infoên bảo rằng "bằng phương pháp tạo ra một phong trào theo phong cách Mao , Giang đã buộc những cán cỗ cao cấp cam đoan trung thành với chủ với phe phái của ông ta."
Danh sách truy nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M