Tương tự tiếng anh là gì

lượt thích, alượt thích, similar to với the same vào giờ anh nó tức là “kiểu như nhau” mà lại bí quyết dùng của nó rất khác nhau một chút nào. Thường thì lượt thích, alike, similar lớn với the same thực hiện để đối chiếu các hành động hoặc trường hợp. Để hiểu sâu rộng về kiểu cách dùng của chính nó thì bọn họ thuộc tìm hiểu nhé.Quý khách hàng đang xem: Tương trường đoản cú tiếng anh là gì

Đang xem: Tương từ giờ anh là gì

LIKE

Nghĩa: (giới từ) Giống (như), trái nghĩa: unlike.

You watching: Tương tự tiếng anh là gì

Cấu trúc:

Be + lượt thích + N (danh từ)

Ví dụ:

– This hat is lượt thích that hat. Cái mũ này tương đương chiếc nón kia.

N + like + N

– I have sầu a hat lượt thích yours. Tôi bao gồm một chiếc nón giống như chiếc của bạn

lượt thích + N, + mệnh đề

– Like his father, he is a teacher. Giống nhỏng cha mình, anh ấy là 1 gia sư.

ALIKE

Nghĩa: (giới từ/tính từ) Giống nhau

Cấu trúc: Luôn đứng một mình, làm việc sau hai danh trường đoản cú (noun) hoặc danh tự số những (plural noun)

Ví dụ:

– This hat và that one are alike Cái mũ này với loại mũ tê tương tự nhau.

Lưu ý: Không dùng Alượt thích đứng trước một danh từ

SIMILAR TO

Nghĩa: (tính từ) tương tự

Cấu trúc: Không “to” nếu similar đứng 1 mình hoặc “similar + to lớn + N/Pronoun”

Ví dụ:

– Your hat is similar to mine. (mine = my hat) Mũ của bạn giống như mũ của tớ.

See more: Nghĩa Của Từ Slope Là Gì, Nghĩa Của Từ Slope, Nghĩa Của Từ Slope

THE SAME

Nghĩa: như thể nhau

Cấu trúc: The same as + N/The same +noun+as…/The same + N.

Ví dụ:

– An’s salary is the same as mine = An gets the same salary as me Lương của An bằng lương của tớ.

– We go to lớn the same school Chúng tôi học cùng ngôi trường.

Bài tập:

Chọn A. Alike, B.Like, C.Similar to, D.The same as

The twins are … in looks but not in personalityThese three photographs are almost … .She’s … her sister.Her ideas are quite … mine.I want a shirt that’s … the one in the window.His eyes is …his father.His father and he are ….What’s that noise? It sounds … a baby crying.Although they are brother, they don’t look ….

See more: Xét Nghiệm Hcv Là Gì - Xét Nghiệm Antihcv Là Gì

Đáp án

A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.D, 6.B, 7.A, 8.B, 9.A

Nếu các bạn gồm bất kể thắc mắc nào thì hãy phản hồi lại mình đã vấn đáp các bạn trong thời gian nhanh nhất có thể nhé. Hãy bnóng chia sẻ ví như hữu ích, cùng theo dõi và quan sát để update phần nhiều nội dung bài viết tiên tiến nhất của bên mình nhé.


Chuyên mục: Giải Đáp