Truncate table là gì

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vlàm việc bài xích tập

Lớp 3

Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu
You watching: Truncate table là gì

*

Cơ phiên bản về SQLSQL DatabaseSQL TableNhóm lệnh thao tác cơ bảnMệnh đề trong SQLHoạt rượu cồn Squốc lộ nâng caoRàng buộc vào SQLSquốc lộ JoinHàm vào SQLTài liệu SQL tham mê khảo
Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL


See more: 0865 Là Mạng Gì - Có Phải Đầu Số Đẹp

Trang trước
Trang sau


See more: Vận Chuyển Door To Door Là Gì ? Dịch Vụ Vận Chuyển Door To Door

Lệnh TRUNCATE TABLE trong SQL được sử dụng để xóa trọn vẹn dữ liệu từ một bảng vẫn trường thọ.

Quý khách hàng cũng rất có thể áp dụng lệnh DROPhường. TABLE nhằm xóa toàn thể bảng, nhưng lại nó đã xóa toàn bộ cấu tạo bảng trường đoản cú Database và nếu như bạn cần giữ lại một vài dữ liệu vào cấu tạo bảng điều đó, bạn sẽ phải tạo lại bảng này lần tiếp nữa.

Cú pháp cơ bạn dạng của lệnh TRUNCATE TABLE trong Squốc lộ nlỗi sau:

TRUNCATE TABLE ten_bang;

Ví dụ

Bảng SINHVIEN bao gồm các bạn dạng ghi sau:

+----+---------+-----+-----------+--------+| ID | TEN | TUOI| KHOAHOC | HOCPHI |+----+---------+-----+-----------+---------+| 1 | Hoang | 21 | CNTT | 4 || 2 | Viet | 19 | DTVT | 3.0 || 3 | Tkhô hanh | 18 | KTDoanh Nghiệp | 4 || 4 | Nhan | 19 | CK | 4.5 || 5 | Huong | 20 | TCNH | 5 |+----+---------+-----+-----------+---------+5 rows in mix (0.00 sec)
Sau đó là ví dụ của lệnh TRUNCATE TABLE:

Squốc lộ > TRUNCATE TABLE SINHVIEN;Bây giờ, bảng SINHVIEN đã bị biến đổi và sau đó là hiệu quả của lệnh SELECT:


Chuyên mục: Giải Đáp