Trainer là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Trainer là gì

*
*
*

trainer
*

trainer /treinə/ danh từ tín đồ dạy dỗ (súc vật) (thể dục thể thao,thể thao) tín đồ huấn luyện và đào tạo, đào tạo viên
sản phẩm công nghệ huấn luyệnGiải yêu thích EN: Any piece of equipment used to instruct personnel in the operation or maintenance of complex systems (e.g., radar, sonar, or flight vehicles), usually through the use of equipment mock-ups or realistic computer-controlled equipment simulators.Giải ưa thích VN: Bất cứ đọng phần làm sao của thiết bị hay được cung cấp mang đến nhân viên vào quy trình quản lý cùng bảo dưỡng phần đông hệ thống phức tạp ( ví dụ như thứ rađa, trang bị phạt hiện tại tàu lặn tuyệt đều phương tiện đi lại trên không), thường xuyên thông qua bài toán sử dụng đầy đủ mô hình sản phẩm hoặc máy vi tính.Lĩnh vực: xây dựngđào tạo và giảng dạy viênLĩnh vực: điện tử & viễn thônglắp thêm tập luyệnđào tạo viênbạn đào tạobạn huấn luyện

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng rổ

Trainer

Người huấn luyện

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng rổ

Trainer

Người huấn luyện

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): trainee, trainer, training, retraining, train, trained, untrained


*

*

*See more: Game Indie Game Là Gì ?? Sự Phát Triển Nhanh Chóng Của Dòng Game Này

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

trainer

Từ điển Collocation

trainer noun

1 person who trains sb/sth

ADJ. orchestral, teacher | boxing, etc. | animal, dog, horse, racehorse | champion, winning | personal, private He works out every morning with his personal trainer. More information about JOB
JOB: be, work as ~
She"s a well-known writer. Her father, a trained chef, now works as a bus driver.

study to lớn be, train as, train to lớn be ~ She trained as a painter và sculptor.

start (work) as ~ He started work as a trainee chef.

become, qualify as ~ She qualified as a vet last year.

employ (sb as), have sầu The company employs more than 1500 engineers.

engage (sb as), get, hire (sb as), recruit, take on ~ They have recruited a new designer.

appoint, appoint sb (as), make sb ~ are usually used with academic, official or highly responsible jobs: He was appointed Professor of Law at Yale. At 39 she was made chairman of the board.

dismiss, fire, sachồng ~ The club have sacked their coach.


2 (usually trainers) sports shoe

QUANT. pair

VERB + TRAINER lace up, unlace

Từ điển WordNet


n.

one who trains other persons or animals


See more: Điều Hòa Multi Là Gì ? 5+ Ưu Nhược Điểm Của Điều Hòa Multi? So Sánh Điều Hòa Multi Và Điều Hòa Trung Tâm

English Synonym và Antonym Dictionary

trainerssyn.: flight simulator

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Chuyên mục: Giải Đáp