Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n trong c

Nhap n > 0: 5S = 2.283334


You watching: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n trong c

Previous article
Next article
19 Comments on Tính tổng nguyên: S = 1 + 50% + 1/3 + 1/4 +… 1/n

*
hongMarch 13, 2017 at 7:29 am
vì sao nơi tính tổng lại cần dùng vệt += thì mới hoàn toàn có thể ra kết quả đung ak


Log in to lớn Reply
*
Tuan AnhApril trăng tròn, 2017 at 10:13 pm

em thiếu hiểu biết cái nơi này lắm. tại sao lại là (float)i vậy ?


Log in khổng lồ Reply
*
VietVHApril 21, 2017 at 10:55 pm
Tuan Anh,Xét phxay tân oán a = b/c = 5/2 = 2Nếu b và c là số nguyên thì đây là phxay chia rước phần nguyên ổn.Do vậy, buộc phải nghiền loại mang lại b hoặc c là số thực hình dáng float. Để phnghiền chia a = b/c = 5/2 = 2.5


Log in to Reply
*
sstrrikerrMay 19, 2019 at 8:47 am

chũm tại sao không khai báo float từ đầu lun ạ ^^


Log in to lớn Reply
*
VietVHMay trăng tròn, 2019 at 9:48 pm
sstrrikerr, ý bạn là knhì báo biến hóa n là phong cách float.Nếu n là float thì ko được do biểu thức trong vòng lặp for đề xuất là số nguyên


Log in to lớn Reply


See more: Thành Phần Xuất Thân Là Gì, Hướng Dẫn Khai Sơ Yếu Lý Lịch Tự Thuật

*
DungNovember 12, 2017 at 11:59 am

tại vì sao cần float s=0 ạ


Log in lớn Reply
*
ThườngMarch 30, 2019 at 9:53 pm

#includeint main () int a,i;float s=0;vị printf (“gia tri cua a “);scanf (“%d”,&a);while (afor (i = 1; i s += 1/(float)i;printf ("Tong S = %.2f ",s);

return 0;}Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf Lúc nằm ngoài dấu chỉ cho 1 cực hiếm và Lúc lệnh printf nằm vào dấu lại cho nhiều hơn 1 giá trị ạ? Em cảm ơn


Log in khổng lồ Reply
*
VietVHMarch 31, 2019 at 4:55 am

Hi Thường,

>Cho e hỏi chút về chỗ lệnh printf cuối cùng ạ. Tại sao lệnh printf khi nằm ngoài dấu chỉ cho 1 cực hiếm và khi lệnh printf nằm vào dấu lại mang lại >nhiều hơn 1 quý hiếm ạ? Em cảm ơn

Nếu đặt printf trong là trong vòng lặp for => câu lệnh print được điện thoại tư vấn các lần.


Log in to Reply
*
ThườngApril 1, 2019 at 9:28 pm

Dạ, em cảm ơn ạ. Vậy phiền ad trả lời dùm e thêm một câu nữa nha. Em k gọi tại sao lại dùng lệnh lặp bởi vì while ở phần đầu bài ạ? Em thấy bỏ phần đó ra thì chương trình vẫn chạy đúng ạ?


Log in to Reply

Leave sầu a Reply Cancel reply

You must be logged in khổng lồ post a comment.


Search for:
Video course
1. 100 C/C++ interview questions2. 500 C/C++ quiz 3. Learning C++ throughout game4. Deep learning


See more: Winscp Là Gì - Hướng Dẫn Kết Nối Tài Khoản Với Winscp

Liên hệ us
email.comSkype: vietvh004


Chuyên mục: Chia sẻ