Themselves là gì

used when the subject of the verb is "they" or a group of people, và the object is the same group of people:


You watching: Themselves là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú giaidap.info.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


Reflexive sầu pronouns over in -self or -selves. They refer back lớn the subject forms of personal pronouns (underlined in the example below): …
We often use reflexive pronouns when the subject và the object of the verb refer lớn the same person or thing: …
We sometimes use reflexive pronouns instead of personal pronouns for politeness, but not as the subject of a clause: …
*

*

*See more: Lc At Sight Là Gì ? Phân Biệt Với Defered L/C Và Upas L/C? Phương Thức Thanh Toán L/C

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở nhớ và Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Mô Đun Đàn Hồi Là Gì ? Nghĩa Của Từ Môđun Đàn Hồi Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Giải Đáp