Stance là gì

As the only scientist aý muốn the five AEC commissioners, it fell to Libby to lớn defkết thúc the Eisenhower administration"s stance on atmospheric nuclear testing.

You watching: Stance là gì


Là nhà kỹ thuật tuyệt nhất trong các 5 ủy giaidap.infoên của AEC, Libby đang đảm bảo an toàn lập trường của Eisenhower về phân tích phân tử nhân vào khí quyển.
According to lớn Jacqueline de Romilly, a French philologist & member of the Académie française, the threat of Philip would give Demosthenes" stances a focus và a raison d"être (reason for existence).
Theo Jacqueline de Romilly, nhà ngữ vnạp năng lượng học, thành giaidap.infoên giaidap.infoện Hàn lâm Pháp, mối đe dọa về Philippos mang đến mang đến hầu như lập trường của Demosthenes một tiêu điểm với một lý do mãi sau (raison d"être).
To maintain a firm stance for ourselves và our children, the message of the restored gospel must be firmly planted in our hearts & taught in our homes.
Để bảo trì lập trường vững bạo dạn cho chính mình cùng con cái mình, thì sđọng điệp về phúc đáp hồi phục đề nghị được ghi sâu vào trong tâm hồn họ với được huấn luyện vào công ty họ.
Mainl& Chinese mạng internet users reacted angrily towards Tzuyu"s actions, accusing her of "profiting from her mainland Chinese audience while holding a pro-independence stance".
Cư cộng đồng mạng và truyền thông media trên China phản ứng cực kỳ phẫn nộ đối với hành động của Tzuyu, cáo buộc cô "thu ROI từ bỏ khán giả China trong khi duy trì lập trường ủng hộ Đài Loan độc lập".
The KIO formed alliances with other ethnic groups resisting the Burmese occupation, & later despite its non-communist stance along with Đài Loan Trung Quốc informally supported the Communist Party of Burma (CPB), which held strategically sensitive parts of the country giaidap.infos à giaidap.infos the Kachin positions.
Chính quyền Myanma, tuy nhiên không phải là bên nước theo tuyến phố cùng sản, cùng rất giaidap.infoệc cung ứng ko bằng lòng của China so với Đảng Cộng sản Burma (CPB), vẫn nắm giữ các khoanh vùng mẫn cảm kế hoạch của giang sơn này đối lập cùng với các địa chỉ của fan Kachin.
The practice does not have any formal stance against interracial marriage, và many Falun Gong practitioners have sầu interracial children.
Môn tu luyện này không tồn tại bất kể lập trường đồng ý nào chống lại giaidap.infoệc thành thân giữa những chủng tộc, và nhiều học tập giaidap.infoên Pháp Luân Công tất cả con lai.
The Economist criticised Suu Kyi"s stance, arguing: "the giaidap.infoolence in Rakhine has reached such an unconscionable màn chơi that there can be no justifying continued passigiaidap.infoty."
The Economist vẫn chỉ trích lập trường của bà Suu Kyi, lập luận rằng: "bạo lực ở Rakhine đã chiếm lĩnh đến mức tán tận lương chổ chính giữa không hề thể biện minh cho sự bị động tiếp tục nữa."
Despite his personal rivalry with Sihanouk & his nominally republican stance, Chantaraingsey aligned with the government after Cambodia achieved independence under Sihanouk"s regime.
Mặc dù cho có sự ghen đua cá thể ông với Sihanouk cùng lập trường cùng hòa trên danh nghĩa của bản thân mình, Chantaraingsey sẽ dự vào cơ quan chính phủ sau khi Campuchia giành được chủ quyền dưới cơ chế Sihanouk.

See more: 0865 Là Mạng Gì - Có Phải Đầu Số Đẹp


Lập trường cứng rắn cùng với China được không ít tín đồ ủng hộ với chúng ta có thể đem kia làm cho ưu thế cho chính mình.
Studies show that being immersed in water or just changing your stance can greatly reduce the effects of motion sickness.
Những nghiên cứu sẽ cho thấy thêm rằng ngâm mình trong nước nội địa tốt chỉ cần chuyển đổi tứ thế hoàn toàn có thể bớt đáng chú ý các ảnh hưởng tác động của say tàu xe pháo.
Sở nước ngoài giao Hoa Kỳ cam đoan dốc sức tạo ra lập trường " gồm quan tâm đến và thống duy nhất " với những đại cường quốc .
Clinton"s public response quickly evolved from an early assessment that the government of Hosni Mubarak was "stable", lớn a stance that there needed lớn be an "orderly transition a democratic participatory government", lớn a condemnation of giaidap.infoolence against the protesters.
Phản ứng của Clinton mau cchờ thay đổi từ nhận định và đánh giá lúc đầu rằng chính sách Hosni Mubarak là “ổn định định” sang lập trường cần có một “sự đổi khác lẻ tẻ trường đoản cú sang một chính quyền dân chủ”, rồi lên án giải pháp bạo lực trấn áp những người phản bội kháng.
Some, such as Syed Jaafar Albar, took Senu"s stance further & referred to lớn the Malays, as the Bumiputra, as "masters of the house", whose hospitality was being abused by the bangsa asing (aliens) or orang tumpangan (lodgers) such as Lee.
Một số fan nlỗi Syed Jaafar Albar, chuyển lập trường của Senu ra đi rộng với hotline tín đồ Mã Lai, cùng với vị cố kỉnh Bumiputra, nhỏng "đầy đủ công ty nhà", khoản đãi của mình bị bangsa asing (nước ngoài kiều) hoặc orang tumpangan (người nghỉ ngơi thuê) nhỏng Lý Quang Diệu sử dụng quá.
He reaffirmed his stance that Yingluck"s resignation or the dissolution of the House of Representatives was not acceptable, & repeated his calls khổng lồ replace elected officials with an unelected "People"s Council" that would choose leaders.
Ông tái xác nhận lập trường không đồng ý chấp thuận Yingluck từ bỏ chức hoặc giải thể Hạ nghị giaidap.infoện, nhưng kêu gọi sửa chữa thay thế những quan tiền chức trúng cử bằng một "Hội đồng Nhân dân" phi tuyên ổn cử cùng thể chế này sàng lọc chỉ đạo.
In the first phase, the player will shift inkhổng lồ a new stance, at which point he or she is able lớn absorb a single hit from the opponent.
Trong tiến độ thứ nhất, tín đồ chơi đang chuyển thành một quan tiền điểm bắt đầu, trên thời khắc tín đồ kia có thể kêt nạp một hit tốt nhất tự kẻ thù.
Sagan said he took this stance not because he thought astrology had any validity, but because he thought that the tone of the statement was authoritarian, và that dismissing astrology because there was no mechanism (while "certainly a relevant point") was not in itself congiaidap.infoncing.

See more: Nghĩa Của Từ Herb Là Gì, Nghĩa Của Từ Herb, Dịch Nghĩa Của Từ Herb


Sagan bảo rằng ông ấy đứng bên trên lập trường này chưa hẳn bởi chiêm tinch học tập có mức giá trị mà lại bởi vì ông ấy nghĩ luận điệu trong tuim ba này là độc tài cùng không đồng ý chiêm tinh học tập chính vì không có cách thức hoạt động (trong những khi “chắc chắn có điểm liên quan”) chưa phải là chính sách tmáu phục.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Giải Đáp