Sight là gì

Phông chữ thay thế sửa chữa này làm cho cho những bản sửa chữa Pixel vào Final Fantasy trông đẹp hơn vô cùng nhiều

Game

Các đơn vị trở nên tân tiến Rainbow Six Siege trả lời các thắc mắc nhức nân hận về ăn lận, chơi xếp thứ hạng với nhiều hơn thế nữa nữa

*

Game

QLASH thông tin giới thiệu chiến dịch kêu gọi vốn trường đoản cú xã hội vốn công ty ssinh hoạt hữu


1 /sait/ 2 Thông dụng 2.1 Danh từ bỏ, số các sights 2.1.1 Sức chú ý, thị lực; sự quan sát, kỹ năng quan sát 2.1.2 Sự quan sát, sự trông; ý kiến 2.1.3 Tầm chú ý 2.1.4 Cảnh, chình ảnh tượng; cuộc biểu diễn; sự phân phối 2.1.5 ( số nhiều) chình họa đẹp; thắng chình ảnh 2.1.6 ( a sight) (thông tục) sự bừa bộn; người (vật) ngổn ngang 2.1.7 (thông tục) con số nhiều 2.1.8 ( số nhiều) sự ngắm; thiết bị nhìn, ống ngắm (sống súng…) 2.2 Ngoại rượu cồn từ bỏ 2.2.1 Thấy, phát hiện ra, nhìn thấy; nhận biết 2.2.2 Quan tiếp giáp, chiêm nghiệm, trắc nghiệm (một ngôi sao..) bởi ống nhìn 2.2.3 Ngắm (súng) 2.2.4 Lắp sản phẩm công nghệ ngắm (vào súng…) 2.3 Cấu trúc từ 2.3.1 to make a sight of oneself 2.3.2 out of sight, out of mind 2.3.3 phối one”s sights on something 2.3.4 a sight of something 2.3.5 take a sight 2.3.6 sight unseen 2.3.7 love sầu at first sight 2.4 Hình thái từ bỏ 3 Chuyên ổn ngành 3.1 Cơ khí & dự án công trình 3.1.1 sức chú ý 3.2 Tân oán & tin 3.2.một điểm chú ý 3.2.2 sự chú ý, điểm chú ý 3.3 Xây dựng 3.3.1 thứ nhìn 3.3.2 sự nhìn (trắc địa) 3.4 Y học 3.4.1 sự chú ý, trông, thị lực thấy được, chình họa 3.5 Kỹ thuật bình thường 3.5.1 năng lực nhìn 3.5.2 kiểm soát và điều hành 3.5.3 khám nghiệm 3.5.4 kính nhìn 3.5.5 ngắm (sản phẩm công nghệ ảnh) 3.5.6 ngắm máy 3.5.7 mặt đường nhìn 3.5.8 lỗ quan gần cạnh 3.5.9 quan lại trắc 3.5.10 sự nhìn 3.5.11 sự nhìn 3.5.12 thị lực 3.6 Kinh tế 3.6.1 sàng lá trà xanh 4 Các từ bỏ tương quan 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan 4.1.1 noun 4.1.2 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 noun 4.2.2 verb /sait/

Thông dụng

Danh từ, số nhiều sights

Sức quan sát, thị lực; sự quan sát, năng lực quan sát long sighttật viễn thịnear sighttật cận thịloss of sightsự mù, sự loà Sự nhìn, sự trông; quan điểm khổng lồ catch sight of somebodybắt gặp ailớn translate at sightnhìn và dịch tức thì Tầm quan sát victory out of sightlẫn mấtto lớn put something out of sightgiấu đựng thiết bị gì; lờ cái gì điout of my sight!phới đi mang đến rãnh mắt!, tếch đi đến từ trần mắt! Chình họa, chình họa tượng; cuộc biểu diễn; sự trưng bày a roses are a sight khổng lồ seephần lớn bông hồng này trông thiệt ưa nhìn ( số nhiều) chình họa đẹp; chiến hạ chình họa ( a sight) (thông tục) sự bừa bộn; bạn (vật) bừa bộn (thông tục) số lượng các it will cost a sight of moneymẫu đó sẽ tốn kân hận tiền ( số nhiều) sự ngắm; đồ vật ngắm, ống ngắm (sinh hoạt súng…) khổng lồ take a careful sight before firingngắm cảnh giác trước lúc bắnline of sightđường ngắm

Ngoại đụng từ

Thấy, nhận ra, chú ý thấy; nhận ra Quan giáp, chiêm nghiệm, trắc nghiệm (một ngôi sao 5 cánh..) bởi ống ngắm Ngắm (súng) Lắp thứ nhìn (vào súng…)

Cấu trúc trường đoản cú

to make a sight of oneself ăn diện lố lăng out of sight, out of mind (tục ngữ) xa phương diện cách lòng phối one”s sights on something quyết trung ương a sight of something (thông tục) rất nhiều vật gì take a sight nhìn hoặc quan lại gần cạnh bởi ống nhìn sight unseen không tồn tại thời cơ để chăm chú, bình chọn trướckhổng lồ take a sight at (of)(tự lóng) vẫy mũi giễu love sầu at first sight giờ đồng hồ sét ái tình

Hình thái trường đoản cú

N-s:sights

Chulặng ngành

Cơ khí & công trình xây dựng

sức quan sát

Toán thù & tin

điểm chú ý sự nhìn, điểm chú ý

Xây dựng

thiết bị nhìn sự ngắm (trắc địa)

Y học

sự chú ý, trông, thị lực nhận thấy, cảnh

Kỹ thuật thông thường

tài năng chú ý kiểm soát điều hành sight glasskính điều hành và kiểm soát (hóa học lạnh) bình chọn kiểm tra by sightkiểm soát bởi mắtoil sight glasskính kiểm tra dầusight controlchất vấn bởi mắtsight feed glasskính kiểm tra dầusight glasskính đánh giá kính ngắm optical sightkính ngắm quang học tập nhìn (trang bị ảnh) ngắm thiết bị elevation of sightđộ cao điểm nhìn sản phẩm công nghệ mặt đường nhìn line-of-sight distancekhoảng cách theo con đường ngầm lỗ quan liền kề quan liêu trắc noon sightquan lại trắc chủ yếu ngọsight gaugelý lẽ quan liêu trắc sự nhìn baông xã sightsự nhìn đằng saufore sightsự nhìn đằng trước sự chú ý back sightsự chú ý ngược (trắc địa) thị lực

Kinc tế

sàng lá chè xanh

Các trường đoản cú liên quan

Từ đồng nghĩa

noun afterimage , appearance , apperception , apprehension , eye , eyes , eyeshot , eyesight , field of vision , ken , perception , range of vision , seeing , view , viewing , visibility , vision , display , exhibit , exhibition , outlook , pageant , parade , point of interest , scene , show , vista , blot , eyesore , fright , mess , monstrosity , ogre , ogress , scarecrow , slob , spectacle , tramp , contemplation , regard , lookout , panorama , perspective , prospect , ugliness , abundance , mass , mountain , much , plenty , profusion , wealth , world verb behold , discern , distinguish , eyeball , make out * , observe sầu , perceive , spot , view , witness , ayên , display , espy , exhibition , eyesore , glance , glimpse , ken , look , mess , observation , outlook , perception , scene , see , show , spectacle , spy , visibility , vision