Scraper Là Gì

scraper tức thị gì, tư tưởng, những thực hiện cùng ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phạt âm scraper giọng phiên bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scraper.

Bạn đang xem: Scraper là gì


Từ điển Anh Việt

scraper

/"skreipə/

* danh từ

fan nạo, tín đồ cạo

tín đồ kéo viôlông cò cử

cái nạo, đồ dụng dùng làm cạo

shoe scraper: mẫu gạt bùn đế giầy (đặt tại cửa ngõ ra vào)


Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

scraper

* tởm tế

cái cào

cái nạo

dạo nạo

máy cán đất

* kỹ thuật

cái cào

cái cạo

cái cọ

dao cạo

dụng cụ nạo

dụng cụ nạo vét

lưỡi cào

lưỡi nạo

máy cào

máy cạp (đất)

máy cạp đất

máy nạo

máy san đất

máy ủi đất

mũi nạo

phương tiện nạo vét

vật chuyển xuống

vòng dầu

xe cộ cào đất

xe cạp (đất)

xe cộ cạp đất

xây dựng:

bộ phận cào

cái nạo

dao gọt

máy cặp đất

xe cộ cào (đất)

hóa học & vật liệu:

dao nạo (làm sạch ống dẫn)

cơ khí và công trình:

đồ gá cạo rà

máy cạo rà

mũi cạo

thợ cạo rà


Từ điển Anh Anh - Wordnet

scraper

any of various h& tools for scraping


*

Enbrai: Học từ bỏ vựng Tiếng Anh
9,0 MB
Học trường đoản cú bắt đầu từng ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích thích hợp từ bỏ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh cùng với tổng cộng 590.000 trường đoản cú.

Xem thêm: " Thu Nhập Chịu Thuế Tiếng Anh Là Gì ? Cách Xác Định Thu Nhập Chịu Thuế


*

Từ liên quan
Hướng dẫn cách tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa nhỏ trỏ vào ô search tìm cùng nhằm thoát khỏi.Nhập tự nên search vào ô tìm kiếm với coi những trường đoản cú được gợi nhắc hiển thị bên dưới.lúc nhỏ trỏ đã nằm trong ô tra cứu tìm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> nhằm dịch rời giữa các trường đoản cú được gợi nhắc.Sau kia thừa nhận (một đợt nữa) để xem cụ thể tự đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tra cứu tìm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập tự phải tìm kiếm vào ô tìm kiếm cùng coi các trường đoản cú được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ mong muốn coi.
Lưu ý
Nếu nhập tự khóa vượt ngắn bạn sẽ không nhìn thấy trường đoản cú bạn có nhu cầu kiếm tìm trong list nhắc nhở,lúc đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo nhằm chỉ ra từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*