Sau very là gì

*
Thứ nhất, very lúc là một tĩnh trường đoản cú, nó tất cả nghĩa ‘thiết yếu là’ , chữ very này còn là 1 trong trạng tự chỉ cường độ, độ mạnh (modifying degree adverb) thường xuyên chỉ đứng trước tĩnh từ và trạng từ. Người ta không sử dụng cùng với số đông chữ nằm trong về đối chiếu rộng cùng chữ the most (so sánh nhất)nhưng lại đi với chữ best ( cũng là so sánh nhất ) cùng với chữ first, next, last. Thí dụ:

Your car is much/far/a bit/a lot/rather/very much/even more expensive than mine.(NOT …very more expensive…)

She is by far/quiet/absolutely the most beautiful in my class. (NOT …very the most…)

We want khổng lồ pick the very best candidate for the job. (correct)

You are the very first person I have sầu spoken lớn today. (correct)

Với gần như tĩnh từ bỏ, trạng tự bản thân nó sẽ bao gồm nghĩa rất trẻ trung và tràn đầy năng lượng ( adjectives and adverbs that have svào meanings) nhỏng huge, delicious, disgusting, horrible, terrible, incredible, fantastic, awful, boiling, better …, dân bản xđọng không sử dụng với very, họ dùng absolutely, much, very much, completely, totally, quite, utterly.

You watching: Sau very là gì

..Thí dụ:

I felt absolutely terrible. (NOT… very terrible) Chắc chúng ta cũng nhớ là terrible = very bad.

High Park in New York City is quite huge. (NOT… very huge) Please note that huge means very large.

I am absolutely starving. (NOT … very starving.). Starving= very hungry.

The shops in the Matheson Garden are absolutely fantastic. (NOT… very fantastic). Fantastic= very good, very attractive.

 

When I got home page, I was totally/completely exhausted. (NOT …very exhausted.) Exhausted = very tired.

When I got home page I was very tired. (correct)

Như chúng ta sẽ biết, very (adv) đứng trước cùng prúc nghĩa cho tĩnh trường đoản cú cùng với trạng từ bỏ chứ đọng chưa phải phụ nghĩa cho động từ bỏ ( nếu bạn muốn chữ very, cần sử dụng very much). Trong giờ đồng hồ Anh có không ít tĩnh tự với dạng –ing hay-ed nlỗi phân từ bỏ (participles) mà lại tính năng của không ít chữ bao gồm dạng này, dùng nlỗi là một trong những tĩnh từ bỏ hay là 1 phân từ bỏ, lắm khi không rõ rằng. Nhất là phần đa chữ bao gồm dạng –ed. Thí dụ:

Your help is greatly appreciated.

His work is (very) much admired.

Ngoại trừ một trong những thừa khđọng phân từ thường xuyên được xử cần sử dụng như là tĩnh tự mô tả về tình trạng nlỗi bored/interested/pleased…dân phiên bản xứ không thường dùng very với vượt khứ phân tự . (very much thì được)

His face wore a very surprised, or very annoyed, or very concerned expression. Surprised, annoyed và concerned là tĩnh trường đoản cú (phú nghĩa mang đến danh tự expression)

Đối với đầy đủ chữ bao gồm dạng –ing, thì dễ dàng nhận ra lúc nào là 1 trong những tĩnh từ bỏ, bao giờ là một phân từ bỏ hơn. Nó là 1 hiện nay phân từ (present participle) lúc tất cả túc tự trực tiếp. Thí dụ:

An important part of her job is entertaining her business clients. (present participle)

Her lecture was very entertaining.

See more: Nhảy Zumba Là Gì ? Nhảy Zumba Có Tác Dụng Gì Đối Với Sức Khỏe?

Họ cũng ko sử dụng very trước mọi nhóm chữ bước đầu với giới từ bỏ (preposition phrase).very much hoặc much thì được. Thí dụ:

The problems have sầu been much in evidence.

He was deeply/very much in love sầu with her.

He was very much in dem& as an teacher of English.

quý khách hàng cũng buộc phải nhớ cấu trúcso + adj/adv + that.

He looked so funny that I couldn’t help laughing. (NOT …looked very funny that…)

Khi sử dụng chữ very much, các bạn đừng để nó thân cồn trường đoản cú cùng túc từ. Nếu túc từ đi theo nđính, very much rất có thể đứng trước cồn tự hoặc very much rất có thể được đặt ở cuối câu. Nếu túc từ theo dài, very much thường đứng trước hễ tự.

I enjoy my stay in Dalat very much./ I very much enjoy my stay in Dalat. (NOT …enjoy very much my stay…).

I very much hope that you và your family have sầu a safe journey.

I should very much appreciate it if you would let me know your reasons.

See more: Staking Coin Là Gì ? Chi Tiết Cách Thức Staking Hoạt Động Thế Nào?

Đương nhiên là bạn ko viết I very enjoy my stay in this post, although it is rather long rồi, thầy cô lại gạch ốp đỏ nữa.


Chuyên mục: Giải Đáp