SAU TO LÀ GÌ

Động từ bỏ ” tobe” là một Một trong những công ty ngữ pháp đặc biệt quan trọng khác hoàn toàn cùng với các hễ tự khác vào giờ Anh. Vây cồn từ bỏ này còn có gì đặc biệt quan trọng cùng biện pháp sử dụng như thế nào, tất cả sẽ tiến hành bật mý vào bài viết dưới đây!

*

I. Chức năng của cồn tự Tobe vào tiếng Anh

Động trường đoản cú tobe như một hễ trường đoản cú phú (auxiliary verb) được thực hiện cùng rất đụng từ bỏ chính nhằm miêu tả một hành vi hay là một trạng thái.

Bạn đang xem: Sau to là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động từ bỏ tobe + Động từ chính

Ví dụ:

Helen is walking trang chủ with her friends – Helen đang đi bộ về đơn vị với những người chúng ta của cô ấy.

1. Động từ “To be” trong những thì tiếp diễn

Thì bây giờ tiếp tục (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì quá khứ tiếp diễn (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang nấu ăn ban đêm vào mức 5h chiều hôm qua)

Động từ bỏ “To be” làm từ bỏ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta vô cùng đẹp trai.)

2. Động từ tobe vào “câu bị động”

Động từ tobe được thực hiện chung cùng với dạng trang bị 3 của hễ tự vào bảng cồn tự bất nguyên tắc.

Câu nhà động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là cồn từ chính“is” là đụng từ bỏ phụ

3. Dạng xong xuôi của hễ tự “tobe”

Dạng kết thúc của đụng trường đoản cú tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của động từ tobe vào câu

1. Đứng trước một danh từ bỏ trong câu

He is an engineer – Anh ấy là 1 Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very dễ thương. – cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một các giới từ bỏ chỉ thời gian/ địa điểm chốn

The book is on the table – Quyển sách làm việc trên bàn.

4. Đứng trước rượu cồn tự V-pII trong số câu tiêu cực.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được làm từ mộc.

III. Các dạng của hễ trường đoản cú tobe cùng những thì tương xứng.

  

Động tự tobe

Ví dụ

Dạng cơ bản

 

be

It can be simple.

Thì ngày nay đơn

I

am

I am here.

You

are

You are here.

He/She/It

is

She is here.

We

are

We are here.

They

are

They are here.

Xem thêm: Giọng Tenor Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Tenor Trong Tiếng Việt

Thì vượt khứ đọng đơn

I

was

I was here.

You

were

You were here.

He/She/It

was

She was here.

We

were

We were here.

They

were

They were here.

Thì sau này đơn

I

will be

I will be here.

You

will be

You will be here.

He/She/It

will be

She will be here.

We

will be

We will be here.

They

will be

They will be here.

Dạng tiếp diễn

 

being

He is being unusual.

Dạng hoàn thành

 

been

It has been fun.

 

*

 

Một số cấu trúc ngữ pháp hoàn toàn có thể chúng ta quan lại tâm1. Cách phân tách rượu cồn từ trong giờ đồng hồ Anh2. Câu điều kiện3. Các thì trong tiếng Anh

III. các bài luyện tập về cồn từ Tobe

Bài tập 1: Lựa chọn hễ từ tobe cân xứng nhằm điền vào chỗ trống.

Now Michael & Emily  getting ready lớn leave sầu the house. Emily  putting some makeup và Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants to lớn eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael & Emily leave sầu the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a xe taxi driver và he  mad!”I  sorry you had khổng lồ wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home page.

các bài tập luyện 2: ngừng câu sau cùng với dang đúng của rượu cồn tự “lớn be”

Yesterday afternoon Megan và Kevin walking home from school. Kevin whistling and Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the tiệc ngọt tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going khổng lồ there?””I thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I have lớn fix my car, though.”” your car broken?” Megan started walking after him.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, and my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have sầu thinking about something.””What have you thinking about?””I have sầu thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cat Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at hyên an smiled. “I glad khổng lồ hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng mọi chía sẻ bên trên trên đây sẽ giúp đỡ đến các bạn hiểu rõ về kiểu cách dùng “đụng từ Tobe“.

Chúc các bạn học tốt!

Nếu muốn thừa nhận support miễn mức giá về quãng thời gian học tiếp xúc cho tất cả những người mất nơi bắt đầu, chúng ta còn lại thông tin tại trên đây và để được cung cấp nhé!