Radioactive là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Radioactive là gì

*
*
*

radioactive
*

radioactive /"reidiou"æktiv/ tính từ pđợi xạ
pđợi xạaltrộn radioactive: phóng xạ anphahalf-life radioactive: chu kỳ pchờ xạlaw of radioactive decay: định phép tắc phân chảy phóng xạlaw of radioactive sầu diaplace-ment: định hình thức đưa vị pđợi xạman-made radioactive element: nguim tố pđợi xạ nhân tạoman-made radioactive sầu material: hóa học pđợi xạ nhân tạonatural radioactive background: phông pđợi xạ trường đoản cú nhiênnatural radioactive decay: phân tan pngóng xạ từ bỏ nhiênnatural radioactive element: nguyên tố pchờ xạ trường đoản cú nhiênradioactive sầu aerosol: son khí pngóng xạradioactive sầu ash: tro pngóng xạradioactive sầu change: thiết bị pđợi xạradioactive change: biến hóa pchờ xạradioactive sầu constant: hằng số phóng xạradioactive sầu contamination: sự biến hóa pngóng xạradioactive dating: sự nhiễm phóng xạradioactive sầu decay: phân tung pchờ xạradioactive decay constant: hằng số phân tung pđợi xạradioactive sầu decay heat: sức nóng lượng phân tung pngóng xạradioactive sầu decay rate: sự phân rã pngóng xạradioactive sầu dust: những vết bụi pchờ xạradioactive earth: đất pngóng xạradioactive sầu effluent: loại thải phóng xạradioactive sầu element: nguyên ổn tố pđợi xạradioactive sầu element: hàng phân tan pngóng xạradioactive sầu equilibrium: sự thăng bằng pđợi xạradioactive fallout: bụi phóng xạradioactive sầu fallout: mưa pchờ xạradioactive family: dãy pchờ xạradioactive sầu heat: nhiệt độ pngóng xạradioactive indicator: chỉ thị pđợi xạradioactive sầu ion implantation: sự cấy ion pchờ xạradioactive isotope: hóa học đồng vị pchờ xạradioactive sầu isotope: đồng vị phóng xạradioactive labeling: sự lưu lại phóng xạradioactive labelling: sự đánh dấu phóng xạradioactive leak detection: kiếm tìm rò pđợi xạradioactive sầu leak detection: dò chỗ rò pđợi xạradioactive cấp độ gauge: thứ đo mức phóng xạradioactive sầu log: log pngóng xạ (nghệ thuật đo)radioactive log: carota pngóng xạradioactive sầu log: biểu trang bị phóng xạradioactive logging: carôta pchờ xạradioactive sầu materials: vật tư pđợi xạradioactive method: phương pháp pđợi xạradioactive pollution: sự lây nhiễm pngóng xạradioactive pollution: sự ô nhiễm pchờ xạradioactive sầu product: sản đồ vật phóng xạradioactive purity: độ tinch khiết pđợi xạradioactive sầu radiation: tia pngóng xạradioactive radiation: sự pngóng xạradioactive rays: tia phóng xạradioactive rock: đá pđợi xạradioactive sầu secondary beam: tia pchờ xạ thứ cấpradioactive sầu series: dãy phân chảy pđợi xạradioactive sầu series: hàng phóng xạradioactive standard: chủng loại chuẩn chỉnh pđợi xạradioactive substance: chất pngóng xạradioactive sầu tracer: chất ghi lại pngóng xạradioactive sầu transformation: đưa hóa pngóng xạradioactive transformation series: hàng đổi khác pđợi xạradioactive waste: chất thải pđợi xạradioactive water: nước phóng xạ


See more: Nghĩa Của Từ Control Panel Là Gì ? Cách Truy Cập Control Panel Trên Windows 10

*

*See more: Receptor Là Gì ? Các Thụ Thể Tế Bào Là Gì

*

radioactive

Từ điển Collocation

radioactive sầu adj


Chuyên mục: Giải Đáp