Proshow producer không gõ được tiếng việt

Nhỏng chúng ta cũng đã biết, phần mềm Proshow Producer là một trong những sản phẩm của Photodex Corporation.

Mà Photodex Corporation là một trong cửa hàng tư nhân tất cả trụ trực thuộc Texas, Hoa Kỳ. Vì vậy không tồn tại gì cạnh tranh phát âm Khi ứng dụng này sẽ không cung ứng bối cảnh Tiếng Việt. Và chắc hẳn rằng là nó sẽ không hỗ trợ Tiếng Việt bởi vì new bị knhì tử rồi