Priest là gì

a person, usually a man, who has been trained to persize religious duties in the Christian Church, especially the Roman Catholic Church, or a person with particular duties in some other religions:


You watching: Priest là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự giaidap.info.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


a person, usually a man, who has been trained to perform religious duties in some Christian churches, esp. the Roman Catholic Church, or a person with particular duties in some other religions:
*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, & uncles, etc. in addition khổng lồ parents và children

Về việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*See more: Từ Điển Anh Việt " Lpm Là Gì, Nghĩa Của Từ Lpm, Lít Mỗi Giờ Sang Lít Mỗi Phút Chuyển Đổi

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp loài chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Bằng Khen Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Bằng Khen Trong Tiếng Tiếng Anh

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp