Prevent là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Prevent là gì

*
*
*

prevent
*

prevent /pri"vent/ ngoại động từ ngnạp năng lượng ngừa; ngnạp năng lượng trngơi nghỉ, ngăn uống ngừalớn prsự kiện an accident: ngăn phòng ngừa một tai nạnlớn prsự kiện somebody toàn thân from doing something: ngăn uống cản ai làm điều gì (từ cổ,nghĩa cổ) đón trước, làm cho trước, giải quyết và xử lý trước, chặn trước, ứng phó trướckhổng lồ prevent someone"s wishes: đón trước ý hy vọng của ai (tôn giáo) dẫn đường đi trước
cản trởngăn uống cảnin order to prsự kiện separation: để tránh sự tách tránh nhauprsự kiện changes: ngnạp năng lượng cản vắt đổiprecautions khổng lồ be taken to prevent accidentsgiải pháp chống đề phòng tai nạn thương tâm o ngăn cản, cản trở
*See more: Deliverables Là Gì - So Sánh Deliverable Và Milestone

*

*

prevent

Từ điển Collocation

prsự kiện verb

ADV. effectively, successfully This new legislation effectively prevents us from trading. | forcibly, physically

VERB + PREVENT be able/unable khổng lồ, can/could No one can prsự kiện you from attending this meeting. | attempt lớn, seek to lớn, take action/steps lớn, try lớn | help (to) A good sun cream will help prsự kiện sunburn. | be designed khổng lồ | be/bởi nothing khổng lồ There was nothing lớn prsự kiện hyên ổn setting up in business on the premises. The whole affair is an outrage and the authorities have sầu done nothing to prevent it.

PREPhường. from They took action to lớn prevent the disease from spreading.

PHRASES aimed at preventing sth new measures aimed at preventing accidents | action/measures lớn prsự kiện sth, an attempt to prevent sth, in order khổng lồ prevent sth kích hoạt must be swift in order to prevent further damage.

Từ điển WordNet


v.
See more: Cách Chơi Hồng Phiến Là Gì ? Tác Dùng Thế Nào Cho An Toàn

English Synonym & Antonym Dictionary

prevents|prevented|preventingsyn.: blochồng deter forbid hinder inhibit keep from preclude prohibit stop thwartant.: permit

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu


Chuyên mục: Giải Đáp