Phụ cấp tiếng anh là gì

Sẵn sàng du học – Những khái niệm nhỏng tiền lương, chi phí thưởng, chi phí hoả hồng bao gồm nghĩa không giống nhau, vì vậy được biểu hiện bằng hầu hết trường đoản cú ngữ khác nhau vào giờ Anh. Những trường đoản cú vựng với ví dụ tiếp sau đây để giúp đỡ chúng ta hiểu rõ rộng những có mang này.

You watching: Phụ cấp tiếng anh là gì

*

1. Pay /peɪ/: khoản chi phí được trả khi làm việc, lương nói phổ biến.

2. Overtime pay /ˈəʊ.və.taɪm/:tiền có tác dụng quanh đó tiếng.

Ví dụ:

Employees workingovertimewill been titled khổng lồ extrapay.

Nhân viên có tác dụng thêm không tính giờ đồng hồ sẽ tiến hành trả thêm tiền.

3. Salary /ˈsæl.ər.i/: chi phí lương trả thời hạn và thường xuyên theo tháng, đựơc điều khoản vào đúng theo đồng lao hễ.

Ví dụ:

What’s yoursalary?

Lương chúng ta một mon bao nhiêu?

4. Wage /weɪdʒ/:khoản tiền thuê hay trả theo tuần, đặc biệt là mang lại số đông công việc có tác dụng mướn phổ thông, không buộc phải qua bằng cung cấp.

Ví dụ:

The porter’swageis determined every week.

Tiền công của bưng bê được trả theo tuần.

5. Allowance /əˈlaʊ.əns/:chi phí phụ cấp.

meal/petrol/ travel/ elephone allowancelà chi phí phụ cấp nạp năng lượng trưa, xăng xe pháo, vận động, điện thoại cảm ứng thông minh. Ngoài ra, “allowance” còn được dùng để chỉ khoản chi phí tiêu lặt vặt cha mẹ thường xuyên mang đến con cái.

Ví dụ:

I receive anallowanceof 50 dollars per day.

See more: Bán Non (Short Squeeze Là Gì, Nghĩa Của Từ Squeeze Trong Tiếng Việt

Tôi nhận ra chi phí trợ cấp hằng ngày là 50 đô la.

6. Commission /kəˈmɪʃ.ən/:tiền huê hồng, chi phí Xác Suất lợi nhuận bán sản phẩm.

We usually work on a 7%commission.

Chúng tôi thường xuyên tính mứctiền hoa hồnglà 7%.

7. Bonus /ˈbəʊ.nəs/:chi phí ttận hưởng,“attendance bonus”là tiền ttận hưởng chăm chỉ.

Ví dụ:

The company gives us more productivity performancebonus.

công ty chúng tôi Tặng Kèm thêm tiền ttận hưởng năng suất thao tác làm việc đến Cửa Hàng chúng tôi.

8. Nest egg /nest eɡ/: chi phí ngày tiết kiệm

Ví dụ:

As soon as Jenny was born we started anest eggkhổng lồ help pay for her university fees.

Kể từ Lúc Jenny Ra đời công ty chúng tôi ban đầu nhằm dành tiền trong tương lai nhỏ bé bỏng học tập Đại học tập.

9. Severance (pay) /ˈsev.ər.əns/:trợ cấp cho thôi việc

Employers are required topayseverance payafter an employee is terminated.

See more: Phân Biệt Hiệu Chuẩn Là Gì ? Phân Biệt Kiểm Định, Hiệu Chuẩn, Hiệu Chỉnh

Các ông chủ nên trả chi phí trợ cấp cho thôi Việc sau khoản thời gian một nhân viên cấp dưới bị thôi việc.

10. Unemployment benefit / compensation /ʌnɪmˈplɔɪməntˈbɛnɪfɪt/ˌkɒmpɛnˈseɪʃən/:Trợ cung cấp thất nghiệp


Chuyên mục: Giải Đáp