Obstacle là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Obstacle là gì

*
*
*

obstacle
*

obstacle /"ɔbstəkl/ danh từ thiết bị vật cản, trsinh hoạt lực sự ngăn trở, sự trlàm việc ngại
vật cản vậtláo độnsự cản trởsự trsống ngạitrsinh hoạt ngạithứ cảnfixed obstacle: vật cản cố địnhthiết bị di động obstacle: vật dụng cản tự doobstacle gain: độ tăng tích trang bị cảnvật cphía ngạiautomatic obstacle detectiontự động hóa phạt hiện tại chướng ngạiobstacle effectcông dụng cản trởvertical obstacle sonarmáy vạc hiện chướng ngại dọc

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Obstacle

Vật chướng ngại


*See more: Thị Trường Nông Sản Là Gì ? Bao Gồm Những Gì? Danh Sách Các Loại

*

*

obstacle

Từ điển Collocation

obstacle noun

ADJ. big, chief, main, major | enormous, formidable, serious The attitude of the unions is a serious obstacle. | impossible, insuperable, insurmountable Laông chồng of money has proved an almost insurmountable obstacle.

VERB + OBSTACLE pose, prove, remain | come across, encounter | overcome, remove sầu, surmount He was determined lớn overcome all obstacles in his way.

PREP. ~ for Laông chồng of childcare provision can be a major obstacle for women wishing khổng lồ work. | ~ khổng lồ The huge distances involved have sầu proved an obstacle lớn communication between villages.

PHRASES an obstacle in the path/way (of sb/sth) The release of prisoners remains an obstacle in the path of a peace agreement.

Từ điển WordNet


n.

an obstruction that stands in the way (và must be removed or surmounted or circumvented)


See more: So-Called Là Gì - So Called Có Nghĩa Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

obstaclessyn.: barrier block catch deterrent hindrance hitch impediment obstruction snag stoppageant.: help

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu


Chuyên mục: Giải Đáp