Native speaker là gì

someone who has spoken a particular language since they were a baby, rather than having learned it as a child or adult:


You watching: Native speaker là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự giaidap.info.Học các tự bạn phải giao tiếp một phương pháp tự tin.


*

a family unit that includes grandmothers, grandfathers, aunts, and uncles, etc. in addition khổng lồ parents và children

Về Việc này
*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British and American idioms


*

*See more: Bruh Bruh Lmao Là Gì - Thường Xuất Hiện Ở Đâu

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Giới Hạn Bình Thường Creatinin Máu Là Gì ? Chỉ Số Creatinin Bất Thường Khi Nào?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp