Mối hàn tiếng anh là gì

liquid slag………………………………………. …xỉ lỏng

liquid weld metal ………………..kim loại côn trùng hàn nóng chảy

mains connection …………………………ổ cung cấp điện

manual arc welding(MMA)……………..


You watching: Mối hàn tiếng anh là gì


See more: Collaborative Cost Management ( Ccm Là Gì, Nghĩa Của Từ Ccm Trong Tiếng Việt

hàn hồ nước quang đãng tay

metal gas shielded arc welding(MIG/MAG) ….MIG/MAG

oxygen cylinder with pressure redution ………bình oxy

oxyren hose ………………………………….ống dẫn oxy

pressure welding ………………………….hàn áp lực

proplet transfer …………………………..giọt sắt kẽm kim loại lỏng

protective sầu gases from coating of electrode khí tạo nên bảo đảm an toàn vùng hàn

revetting ……………………………………..đinc tán

right ward technique …………………………..technology hàn phải

rod electrode …………………………………..que hàn,năng lượng điện rất hàn

screwing ………………………………………bulô ng

seam welding(SW) …………………………hàn đường

shielding gas ……………………………………..bình khí bảo vệ

shielding gas hose ………………………….ống dẫn khí bảo vệ

shielding gas nozzle ……………………………chụp khí bảo vệ

soldering/ brazing ……………………………hàn vảy

solid slag ……………………………………..xỉ hàn thể rắn

solid weld metal ……………..kim loại mọt hàn sẽ kết tinh

spot welding ……………………………………hàn điểm

submerged arc welding(SAW) ……………….hàn trường đoản cú động

tungsten electrode …………………..dnăng lượng điện cực Wolfram

tungsten inert gas shielded arc welding(TIG) ……TIG

tungsten plasma welding …………………………hàn plasma

welding ………………………………………….. …..hàn

welding current source ……………………….nguồn điện hàn

welding flame ………………………………..ngọn lửa hàn

welding nozzle …………………………………..bép hàn

welding rod ……………………………………que hàn phụ

welding torch ……………………………………mỏ hàn

wire electrode coil ………………………..cuộn dây hàn

wire feed unit …………………………..thành phần đẩy dây hàn

workpiece …………………………………..vaật hàn

workpiece clamp……………………. kẹp mát

welding current supply electrode ………cáp hàn
See more: Sự Khác Biệt Fcff Và Fcfe Là Gì, Phân Biệt Dòng Tiền Fcff Và Fcfe

 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
DVD học tập Autocad 1016 bỏ ra tiết5 DVD từ bỏ học tập NX 11 hay nhất4 DVD trường đoản cú học tập Solidworks 2016Sở 3 DVD cơ khí - 600 Ebook3 DVD họcCreo 3.0 chiết khấu 50%


Chuyên mục: Giải Đáp