Meditation là gì

the act of giving your attention to only one thing, either as a religious activity or as a way of becoming calm and relaxed:


You watching: Meditation là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use tự giaidap.info.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.


*

someone who is a good frikết thúc when it is easy khổng lồ be one và who stops being one when you are having problems

Về bài toán này
*

*

*See more: Có Gì Mới Trong Babel Là Gì ? Babel Là Gì Và Sử Dụng Babel Như Thế Nào

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: " Trần Thạch Cao Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp