Linear algebra là gì

AxT = C (hoặc TxA=C thì dòng cùng cột sắp xếp ngược lại). có thể “hiểu” là: A là ma trận nơi bắt đầu, T là ma trận biến hóa, C là ma trận đã có được sau khoản thời gian chuyển đổi. Phép nhân ma trận hoàn toàn có thể trợ thời xem như là phép đổi khác ma trận (transformations).Bạn kđam mê khảo thêm về matrix transformation ở chỗ này nhé (bảo đảm an toàn coi chiếc mớ này ngừng sẽ thấy giảng viên đh tín đồ ta dạy nhảm nhí như vậy nào):

https://www.khanacademy.org/math/precalculus/precalc-matrices/matrices-as-transformations/v/transforming-position-vector

https://www.khanacademy.org/math/linear-algebra/matrix-transformations

3 Likes rogp10 (rogp10) August 29, 2018, 7:23am #25

H bản thân new đọc


You watching: Linear algebra là gì


Xét trong R^2 thôi.Trước hết có phnghiền nhân X = . bao gồm với rất gần gũi.quý khách hàng vẫn xem: Linear algebra là gì đại diện mang đến basis với .Vậy (2, 5) vào basis chế tạo ra vì (2, 7) với (1, 8) là:

2*(2, 7) + 5*(1, 8)= (2*2, 2*7) + (5*1, 5*8)= (2*2 + 5*1, 2*7 + 5*8)= (9, 54)Nhưng nếu như (2, 7) và (1, 8) đó lại theo một cơ sở không chủ yếu tắc, vd như (1, 4) và (3, 2) thì ta đề nghị viết nó theo đại lý chính tắc, tuyệt * .

Vậy đặt A = với B = ta gồm tích (A*B)*v. Theo tc kết hợp còn hoàn toàn có thể nhìn theo 1 cách không giống là (v trong các đại lý vì B) ngơi nghỉ các đại lý vì A. Nhưng nó lại cùng là 1 trong những vector

*See more: Giới Thiệu Về Pvcombank Là Ngân Hàng Gì ? Ngân Hàng Pvcombank Có Tốt Không?

Ma trận I có 3 vector cột (1, 0, 0) (0, 1, 0) (0, 0, 1) đúng theo thành các đại lý bao gồm tắc (phát âm là mang định) mang đến R^3 (hay thấy (a, b, c) = a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1))

Đó là với * q>. Còn * ?

Nếu b #đôi mươi đến lắm)

1 Like

Nhân nhân thể nói về ma trận thì mình thích hỏi là để 1 phép chuyển đổi con đường tính bảo toàn khoảng chừng cách/diện tích/… thì điều kiện nên cùng đủ là gì?

Về từ “linear” thì nó có cội là “line” bắt buộc tra cứu nhị thông số của y = mx + b nhằm xấp xỉ một quan hệ 2 chiều được Điện thoại tư vấn là “linear regression”. Nhưng vào Toán thù thì một hàm h Gọi là linear có nghĩa là h(x+y) = h(x) + h(y) và h(cx) = ch(x) trên toàn TXĐ cùng với c bất cứ. (Và rất có thể chứng tỏ trong số hàm số chỉ gồm y = mx là thỏa mãn)

Với v nằm trong R^n với c trực thuộc R thì ta gồm tức thì w = cv là 1 trong hàm linear. khi phối hợp chúng bằng phnghiền cùng thì thu được linear combination. Bản thân một vector cũng là linear combination của các vector đại lý.

Chuim mục: Hỏi Đáp


See more: Là Gì? Nghĩa Của Từ Respective Là Gì ? (Từ Điển Anh Nghĩa Của Từ Respective

TOPhường 10+ Máy Lọc Nước Tốt Nhất 2021

Chuyên mục: Giải Đáp