Kinh đại bi tâm đà ra ni

Lúc Này link đoạn Clip vẫn hư, công ty chúng tôi sẽ khắc phục và hạn chế, update trong thời gian nhanh tốt nhất. Xin khách hàng hoan tin vui nghe những bài giảng khác

Giới thiệu Crúc Đại Bi – Đại Bi Tâm Đà La Ni

Chú Đại Bi, tốt Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài xích chú minc họa công đức nội hội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

You watching: Kinh đại bi tâm đà ra ni

Bài crúc này còn tồn tại các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Tkhô hanh Cảnh Đà La Ni

*

Theo gớm Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài crúc này được Bồ tát Quán Thế Âm gọi trước một cuộc tập họp của những Phật, ý trung nhân tát, các thần với vương. Cũng như câu Om Mani Padme Hum rất thịnh hành thời buổi này, Đại Bi chú là chân ngôn thông dụng cùng với phật Quán Thế Âm sinh hoạt Đông Á, bài chụ này thường được dùng để bảo đảm hoặc để gia công tkhô hanh tịnh.

Nguồn nơi bắt đầu Crúc Đại Bi

Chụ Đại Bi được trích trường đoản cú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinh. Trong ghê ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, nhỏ có chú Đại Bi trọng điểm đà ra ni, nay xin nói ra, vị mong mỏi cho chúng sinh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sinh sống thọ, được phong phú, được diệt toàn bộ nghiệp ác tội nặng nề, được xa lìa cphía nàn, được thành công toàn bộ thiện nay căn, được xua tan tất cả sự lo âu, được mau không thiếu thốn toàn bộ số đông địa điểm mong mỏi cầu. Cúi xin Thế Tôn trường đoản cú bi doãn hứa”, rồi tiếp đến phát âm Chú Đại Bi.

Các phiên bạn dạng Chú Đại Bi

Chú Đại Bi hay sử dụng đó là Tâm Chụ của Đức Tkhô giòn Chình họa Quán Tự Tại Bồ Tát (Nìlakantha Avalokite’svara Bodhisatva) chủ yếu vày hai ngài Bất Không Kyên ổn Cương cùng Kyên ổn Cương Trí dịch vào lúc thời điểm giữa thế kỷ sản phẩm công nghệ 6. Các bản này được lưu giữ truyền bên dưới 2 dạng là phiên bản dài cùng với bạn dạng ngắn:

Bản dài (quảng bản) được ghi dìm qua những bài

Tkhô cứng Chình họa Quán Tự Tại Bồ Tát Đà La Ni, Bất Không Kim Cương dịch. Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Nễ La Kiến Tha Đà La Ni, Kyên ổn Cương Trí dịch. Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Chỉ Không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Chú, Klặng Cương Trí dịch.

Bản ngắn (lược bản) được ghi thừa nhận qua các bài

Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Tự Tại Vương Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Tự Tại Thanh Chình họa Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bất Không Klặng Cương dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni, Bất Không dịch. Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Già Phạm Đạt Ma dịch.

See more: Tổng Hợp Các Loại Mặt Nạ Sh 2017 / 2018/ 2019 Kiểu 3 Sọc, Mặt Nạ Honda Sh 2017/ 2018/ 2019 Kiểu 3 Sọc

Crúc Đại Bi được rút ra từ Kinc Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. điện thoại tư vấn tắt là Crúc Đai Bi. Crúc Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Chú đại bi tiếng Việt

Đây là phiên bản Crúc đại bi tiếng Việt được sử dụng trong những nghi thức tụng niệm phổ quát, có hướng dẫn tụng của thầy Thích Trí Thoát:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô không tự tin Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam tế bào hắc ra đát mãng cầu đa ra dạ domain authority. Nam tế bào a rị domain authority bà lô yết đế, thước chén bát ra da, nhân tình đề tát đỏa bà domain authority, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca domain authority. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát lan. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị domain authority, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn nhiều sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha ý trung nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha pphân tử xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra domain authority, dá ra dá ra. Mạ mạ pphân tử ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, pphân tử sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị vớ rị, tô rô tô rô, người yêu đề dạ, người thương đề dạ, người thương đà dạ, ý trung nhân đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị dung nhan ni mãng cầu, cha dạ ma mãng cầu, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra mãng cầu ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến hạ yết ra dạ, ta bà ha. o Nam mô hắc ra đát mãng cầu, đa ra dạ da. Nam mô a rị domain authority, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần lúc trì đổi mới cuối cùng)

Crúc đại bi phía bên trong Kinch Đại bi tâm đà la ni. Phật nói Chụ đại bi là thần crúc quảng đại thỏa mãn, thần crúc vô hổ ngươi đại bi, thần crúc cứu vớt khổ. Trí chú này thì khử vô lượng tội, được vô lượng phước với chết thì sinh Cực Lạc. Thần chú này vị Quan Thế Âm người thương tát nói. Muốn nắn trì chú này thì yêu cầu phát Bồ đề trọng tâm, kính duy trì trai giới, tâm luôn đồng đẳng với đa số loại và nên trì tụng tiếp tục.

See more: 【Xếp Hạng】 999+ Hình Ảnh Cốc Cà Phê Đẹp Nhất, Top 50 Hình Ảnh Ly Cafe Buổi Sáng Đẹp Tuyệt Vời

Chú đại bi phân chia theo 84 câu

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần ) Thiên thủ thiên nhãn vô hổ hang đại bi chổ chính giữa đà la ni

1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da 2. Nam Mô A Rị Da 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da 7. Án 8. Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ 9. Số Đát Na Đát Tỏa 10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da 11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng 15. A Thệ Dựng 16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già 17. Ma Phạt Đạt Đậu 18. Đát Điệt Tha 19. Án A Bà Lô Hê đôi mươi. Lô Ca Đế 21. Ca Ra Đế 22. Di Hê Rị 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa 24. Tát Bà Tát Bà 25. Ma Ra Ma Ra 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông 28. Độ Lô Độ Lô Pphân tử Xà Da Đế 29. Ma Ha Pphân tử Xà Da Đế 30. Đà Ra Đà Ra 31. Địa Rị Ni 32. Thất Phật Ra Da 33. Giá Ra Giá Ra 34. Mạ Mạ Pphân tử Ma Ra 35. Mục Đế Lệ 36. Y Hê Y Hê 37. Thất Na Thất Na 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi 39. Phạt Sa Phạt Sâm 40. Phật Ra Xá Da 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị 43. Ta Ra Ta Ra 44. Tất Rị Tất Rị 45. Tô Rô Tô Rô 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ 48. Di Đế Rị Dạ 49. Na Ra Cẩn Trì 50. Địa Rị Sắc Ni Na 51. Ba Dạ Ma Na 52. Ta Bà Ha 53. Tất Đà Dạ 54. Ta Bà Ha 55. Ma Ha Tất Đà Dạ 56. Ta Bà Ha 57. Tất Đà Du Nghệ 58. Thất Bàn Ra Dạ 59. Ta Bà Ha 60. Na Ra Cẩn Trì 61. Ta Bà Ha 62. Ma Ra Na Ra 63. Ta Bà Ha 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da 65. Ta Bà Ha 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ 67. Ta Bà Ha 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ 69. Ta Bà Ha 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ 71. Ta Bà Ha 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ 73. Ta Bà Ha 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ 75. Ta Bà Ha 76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da 77. Nam Mô A Rị Da 78. Bà Lô Yết Đế 79. Thước Bàn Ra Dạ 80. Ta Bà Ha 81. Án Tất Điện Đô 82. Mạn Đà Ra 83. Bạt Đà Dạ 84. Ta Bà Ha (Lặp lại 3 lần tự câu Chụ 81 mang lại 84 khi quý khách trì trở nên cuối cùng)

Ý nghĩa đông đảo câu Chú Đại Bi

1. Nam Mô Hắt Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện nay tướng hành trả nỗ lực chuỗi lễ tụng cầu Bồ-Tát cảm ứng. 2. Nam Mô A Rị Da: Quan-Âm hóa hiện tướng tá tay bưng Như-Ý Pháp-Luân. Hành mang y giáo phụng hành. 3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da: Quán-Âm hóa hiện nay tướng mạo Quán-Tự-Tại trì chén. Hành giả tiệm tưởng khiến cho chúng sanh được ngôi trường tchúng ta. 4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện thân Bất Không Quim Sách Bồ Tát từ bỏ giác giác tha, phổ độ bọn chúng sinh. 5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da: Quan Âm hiện tại tướng tụng crúc, theo pháp tu trì, được thiện giải bay. 6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da: Quan Âm hóa hiện tướng mạo Mã-Minc Bồ Tát tự giác giác tha, tự đô từ tha. 7. Án: Quan Âm hóa hiện tướng tá những Thần Quỷ Vương chắp tay tụng chú. Chỏng Phật tiệm tưởng chữ Án thành chánh giác. 8. Tát Bàn Ra Pphân tử Duệ: Quan Âm hóa hiện nay tướng mạo Tứ đọng Đại Thiên Vương cần sử dụng lục độ hoá độ bọn chúng ma. 9. Số Đát Na Đát Tỏa: Quan Âm hóa hiện nay tướng tá Bộ-Lạc Tứ đọng Đại Thiên Vương khiến cải ác theo thiện nay. 10. Nam Mô Tất Cát Lật Đỏa Y Mông A Rị Da: Quan Âm hiện tướng tá Long Thọ Bồ Tát phù hộ tín đồ tu hành, hàng phục toàn bộ ma oán thù. 11. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm hiện tại tướng tá Phật Viên Mãn báo Thân Lô Xá Na rộng độ vô lượng chúng sinh. 12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng tá Phật Tkhô hanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na gia hộ bọn chúng sinh an nhàn. 13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế: Quán Âm hiện tướng tá Dương Đầu Thần Vương hộ trì hành đưa xa lìa loài mãnh thú. 14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Cam Lộ Vương tay cụ cành dương, tay nuốm bình ngọc cam lộ độ bọn chúng sanh. 15. A Thệ Dựng: Quán Âm hiện tại tướng mạo Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương tuần gần cạnh tứ pmùi hương khuyến thiện nay xong xuôi ác. 16. Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Tát Đa Na Ma Bà Già: Quán Âm hiện tướng Thần Vương Bà Già Bà Đế độ chúng sinh có duim. 17. Ma Pphân tử Đạt Đậu: Quan Âm hiện tại tướng tá Quân Tra Lợi Bồ Tát phương diện bao gồm cha con đôi mắt cảm hóa ác nrộng hướng thiện nay. 18. Đát Điệt Tha: Quán Âm hiện tại tướng A La Hán tngày tiết pháp độ chúng sinh. 19. Án A Bà Lô Hê: Quan Âm hiện nay tướng Quan Âm Bồ Tát từ bi vô lượng cứu giúp khổ ban vui. trăng tròn. Lô Ca Đế: Quan Âm hiện tại tướng tá Đại Phạm Thiên Vương ở vào mười phương thơm quả đât độ bay chúng sinh. 21. Ca Ra Đế: Quan Âm hiện tại tướng mạo Đế Thần làm việc vào mười phương thơm nhân loại thường xuyên cứu vớt bọn chúng sanh. 22. Di Hê Rị: Quan Âm hóa hiện tướng mạo Thiên Thần Ma Hê Đầu La thống lãnh thiên binc độ chúng sanh. 23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa: Quan Âm sử dụng trọng tâm nguyện tkhô hanh tịnh, trường đoản cú bi vô ngã cảm ứng độ fan sống động tu hành. 24. Tát Bà Tát Bà: Quan Âm hiện tại thân Bồ Tát Hương Tích điều phục năm pmùi hương bọn chúng quỷ theo hầu tương hỗ bọn chúng sinh. 25. Ma Ra Ma Ra: Quan Âm hiện tại Bạch Y Bồ Tát tay mặt rứa Nlỗi Ý, tay trái dắt đồng tử khiến cho chúng sinh được ngôi trường tchúng ta. 26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng: Quan Âm hiện tại tướng Phật A Di Đà khiến cho chúng sanh lúc không còn thân nầy đồng sanh Cực Lạc quốc. 27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Không Thân thu phục vạn ức thiên binch, hóa độ vô lượng chúng sanh. 28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa trang Bồ Tát Nghiêm Tuấn áp lãnh man binc Khổng Tước Vương hàng phục những ma ân oán. 29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế: Quan Âm hóa hiện nay Đại Lực Thiên Tướng tay nắm Bảo Xử hộ trì chúng sinh, tinc tấn tu hành. 30. Đà La Đà La: Quan Âm hiện nay tướng trượng phu tu khổ hạnh khiến bọn chúng sanh phá trừ té chấp pháp chấp. 31. Địa Rị Ni: Quan Âm hiện tướng mạo Sư Tử Vương xét nghiệm người tụng chú khiến cho bọn chúng sanh tiêu trừ tai ương. 32. Thất Phật Ra Da: Quan Âm hiện tại tướng mạo Bồ Tát Thích Lịch tay vậy Kyên Xử hàng phục các ma cùng quyến nằm trong của chúng. 33. Giá Ra Giá Ra: Quan Âm hiện thân Bồ tát Tồi Toái tay chũm Kim Luân hóa độ oán ma điều phục tòng. 34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra: Quan Âm hiện thân Đại Hàng Ma Klặng Cang tay vậy Kyên Luân phù hộ chúng sanh đắt đại như ý cát tường. 35. Mục Đế Lệ: Quán Âm hiện nay tướng tá chỏng Phật, Bồ Tát lẹo tay lắng lòng nghe tụng thần chụ, hành đưa phụng trì chứng mắc Phật quả. 36. Y Hê Y Hê: Quan Âm hiện thân Ma Hê Thủ La Thiên Vương cảm triệu nrộng thiên thuận tùng. 37. Thất Na Thất Na: Quán Âm hiện nay thân Ca Na Ma Tướng Thiên Vương, hóa lợi clỗi Thiên, không khiến tai sợ người đời. 38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi: Quan Âm hiện nay tướng tay vắt khiên, tay cố kỉnh cung thương hiệu kính tụng thần chú đắc pháp từ tại. 39. Phạt Xa Phạt Xâm: Quan Âm hiện nay thân Kyên ổn Khôi Đại Tướng núm linch thuận thời giáo hóa độ chúng sinh. 40. Phật Ra Xá Da: Quan Âm hiện tướng tá Phật A Di Đà, chúng sanh tưởng niệm thì hiện chi phí tương lai đang thấy Phật. 41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra: Quán Âm Hiện Tướng Bát Bộ Thần Vương chắp tay niệm từ bỏ bi thu phục bọn chúng ma. 42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị: Quan Âm hiện nay tướng Tứ đọng Tý Tôn Thiên tay bưng Nhật Nguyệt chiếu sáng hóa độ nhơn thiên. 43. Ta Ra Ta Ra: Quan Âm hóa độ Phổ Đà Sơn hiển linh bất khả tứ nghì, bao gồm ý nghĩa sâu sắc Ta-Bà khổ nlỗi núi non hiểm trsống. 44. Tất Rị Tất Rị: Quán Âm hiện tại tướng tá mạo từ bi tay nuốm cành dương, tay vắt tịnh bình rưới nước cam lồ cứu khổ độ sinh. 45. Tô Rô Tô Rô: Quán Âm hóa tướng mạo lá cây rụng, chúng sanh nghe giờ được bốn lợi ích: quán đảnh, non thân, trung tâm vui, không thiếu. 46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ: Quan Âm hiện nay tướng tá diện mạo tự bi gần cận trẻ con giáo hóa tiện ích bọn chúng sinh. 47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng mạo A Nan tôn trả tay cố gắng bình chén hóa độ chúng sinh. 48. Di Đế Rị Dạ: Quan Âm hiện tướng Di Lặc Bồ Tát chỉ dạy bọn chúng sinh tu hạnh đại bi, được chơn giác ngộ an nhàn. 49. Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện nay tướng Địa Tạng Bồ Tát knhì ngộ chúng sinh tỉnh giấc giác mê chấp, được bay khổ ác đạo. 50. Địa Rị Sắc Ni Na: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Bảo Tràng tay kiết ấn, tay chũm Kyên Xoa làm cho lợi ích chúng sinh. 51. Ba Dạ Ma Na: Quan Âm hiện nay tướng Bảo Kyên ổn Quang Tràng Bồ Tát vậy Bạt Chiết La Xử công dụng độ sanh. 52. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng bố đầu Viên-Tịch Thắng-Nghĩa tiện ích độ sinh. 53. Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng mạo tôn mang Xá Lợi Phất tay kiết ấn Liêm Thủ thông thuộc toàn bộ pháp. 54. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Hằng Hà Sa đứng bên trên đầu Long, cần sử dụng trọng tâm cát tường hóa độ bọn chúng sinh. 55. Ma Ha Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Phóng-Quang tay ráng tràng phan báu ích lợi độ sinh. 56. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng mạo tôn mang Mục Kiền Liên tay rứa tích trượng, bình chén bát xong xuôi trừ tai ương, cứu vãn độ chúng sinh. 57. Tất Đà Du Nghệ: Quan Âm hiện Tây Pmùi hương Cực Lạc, tất cả clỗi Thiên, Bồ Tát vân tập thính thọ pháp hỷ, hóa độ thập phương nrộng thiên. 58. Thất Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện tướng mạo Thiên Nữ Tự Tại Viên Mãn 59. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn trả A-Xà-Na hoan tin vui bưng cao bình chén phát triển trọng tâm ích lợi độ sinh. 60. Na Ra Cẩn Trì: Quan Âm hiện tướng Bồ Tát Sơn Hải Huệ tay cố tìm đá quý hóa độ thánh-mang Tiểu-thừa. 61. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo tôn mang Chiên Đà La quảy nón lá vô trụ thắng nghĩa độ hóa chúng sinh. 62. Ma Ra Na Ra: Quan Âm hiện tại tướng Bồ Tát Bảo Ấn Vương tay cụ búa đá quý Nlỗi Ý chu chỉnh vai trung phong hạnh bọn chúng sinh. 63. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tá tôn trả Câu Hy La có giầy cỏ đạp bên trên sóng nước vạc sinh tiếng hải triều chình ảnh giác trung khu chúng sanh. 64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da: Quan Âm hiện tướng mạo Bồ Tát Dược Vương tay thế thảo dược trừ bịnh khổ chúng sinh. 65. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng Viên Mãn Bồ Tát thân mang y đỏ chấp tay chổ chính giữa như ý an lạc chúng sanh. 66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng Dược Thượng Bồ Tát tay cố kỉnh bình ngọc giải trừ tật khổ chúng sinh. 67. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng mạo tôn trả Xá Lợi Phất tay nắm crộng ghê cứu vãn cánh thắng nghĩa hóa đạo chúng sanh quy Tịnh Độ. 68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện tướng mạo Thần Hổ gầm, tay thay búa bền chí trọng tâm thu phục ma oán thù. 69. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng chỏng Thiên Ma Vương tay nạm Xà Thương thơm hóa đạo bọn chúng sinh giải trừ trọng tâm oán hận. 70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ: Quan Âm hiện nay tướng mạo Linc Hương Thiên Bồ Tát bưng lư Như Ý phù trợ chúng sinh. 71. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá Tán Hoa Thiên Bồ Tát tay thay bảo liên ndại dột cánh chiến thắng bọn chúng sanh công dụng an lạc. 72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Già Ra Dạ: Quan Âm hiện tại tướng Tôn Giả Prúc Lâu Na tay bưng bình bát cứu vớt độ bọn chúng sinh lìa tai nạn thương tâm. 73. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo Bồ Tát Đà La Ni Từ tay bưng trái tươi cha thí độ sanh sống động tu hành rõ pháp tánh ko. 74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ: Quan Âm hiện nay tướng mạo Bồ Tát Tam Ma Thiền Na kiết già bên trên bánh xe cộ, tay bưng đèn ngọc sáng sủa mọi pháp giới. 75. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện nay tướng tá tôn giả Đại Ca Diếp tay trái núm chuỗi, tay mặt cố gắng thiền lành trượng hướng dẫn chúng sinh tu hành. 76. Nam Mô Hắc Ra Đa Ra Dạ Da: Quan Âm hiện tại tướng mạo Bồ Tát Hư Không Tạng nuốm hoa ngồi bên trên đá khiến cho bọn chúng sinh kiên định tín tâm dõng mãnh tinh tấn. 77. Nam Mô A Rị Da: Quan Âm hiện nay tướng tá Bồ Tát Phổ Hiền kiết già tthánh thiện tọa bên trên Hương Tượng khiến cho bọn chúng sanh thỏa mãn công hạnh. 78. Bà Lô Kiết Đế: Quan Âm vào vai Bồ Tát Văn uống Thù ngồi trên sư tử tay chỉ hỏng không khến bọn chúng sinh knhị ngộ. 79. Thước Bàn Ra Dạ: Quan Âm hiện nay tướng hoa sen nlẩn thẩn cánh giải trừ bọn chúng sinh ái sắc đẹp nai lưng hư vọng, thấy trường đoản cú tánh không. 80. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tướng tá buông thõng nhì tay giải trừ nhĩ căn minh bạch tkhô hanh trằn lỗi vọng, nghe trường đoản cú tánh không. 81. Án Tất Điện Đô: Quan Âm hiện nay tướng mạo msống nhì bàn tay đoạn tỳ cnạp năng lượng ái lây lan hương è, tự giác tánh ko. 82. Mạn Đà Ra: Quan Âm hiện tay Đâu La Miên đoạn trừ cnạp năng lượng ái lan truyền vị è cổ hỏng vọng, tự giác tánh không. 83. Bạt Đà Dạ: Quan Âm hiện tại tướng tá tay bưng chén bát mùi hương giải trừ tmê man ái va xúc, khiến cho chúng sinh đoạn thân cnạp năng lượng xúc è hư vọng, từ bỏ giác tánh không. 84. Ta Bà Ha: Quan Âm hiện tại tướng mạo tay ráng tràng phan giải trừ phân biệt các pháp, khiến cho bọn chúng sanh đoạn ý căn chấp pháp è cổ lỗi vọng, biết từ tánh ko.


Chuyên mục: Chia sẻ