Java swing là gì

Hôm ni mình đang trình làng cho các bạn về Java Swing và khuyên bảo chúng ta phương pháp tạo nên chương trình máy vi tính dễ dàng bằng Java Swing.

You watching: Java swing là gì

*

Java Swing là gì?

Java Swing là một phần của Java Foundation Classes (JFC) có thiết kế nhằm chất nhận được cách tân và phát triển những ứng dụng Java bài bản to cho khách hàng. Nó được thi công dựa trên Abstract Windowing Toolkit (AWT) Application Interface (API) cùng được viết bởi Java. Khác với AWT, Java Swing hòa bình gốc rễ cùng những thành phần nhẹ hơn.

JFC là 1 trong những tập đúng theo các thành phần giao diện nhưng mà được trở nên tân tiến cho những ứng dụng Desktop (vận dụng riêng biệt bên trên từng máy).

Java Swing là một trong những bộ API hỗ trợ bối cảnh người dùng bối cảnh (GUI) cho những lịch trình Java. Java Swing nói một cách khác là cỗ chính sách widget Java GUI.

Java Swing hoặc Swing được phát triển dựa trên những API trước này được Hotline là Bộ luật pháp trừu tượng Windows (AWT). Swing hỗ trợ những yếu tố GUI nhiều chủng loại và phức tạp hơn AWT. Các yếu tắc GUI tất cả phạm vi xuất phát điểm từ một nhãn đơn giản và dễ dàng mang đến cây cùng bảng phức hợp. Gói javax.swing cung ứng các lớp mang lại Java Swing API nhỏng JButton, JTextField, JTextArea, JRadioButton, JCheckbox, JMenu, JColorChooser…

Gói javax.swing chứa tập vừa lòng các lớp interface mở rộng cùng cách tân những nguyên tố của gói java.awt được cho phép chế tạo ra giao diện trông đẹp hẳn.

Gói javax.swing ko thay thế sửa chữa gói java.awt cơ mà được áp dụng bên cạnh đó trong cùng một đồ họa.

Các thành phần của gói javax.swing mọi bắt đầu bởi cam kết từ J như: JButton, JFrame,...

JFrame tất cả kết cấu các tầng, từng tầng khớp ứng một Container. Trong số đó, tầng trung gian có tên ContentPane, thường xuyên được dùng làm cất các đối tượng hiện trên giao diện.

See more: Kpop Là Gì - Top 30+ Thuật Ngữ Fan K

Ứng dụng của Java Swing

Swing được sử dụng nhằm gây ra đồ họa người tiêu dùng giao diện (GUI) trong java.

Swing cung ứng một bộ tinh chỉnh và điều khiển nâng cấp nhiều mẫu mã như Tree, TabbedPane, tkhô giòn tđuổi, colorpicker cùng tinh chỉnh bảng.

Các tinh chỉnh chuyển phiên rất có thể được tùy chỉnh cấu hình theo một giải pháp khôn cùng tiện lợi và độc lập với biểu diễn bên trong.

Hướng dẫn thiết lập với thông số kỹ thuật Eclipse

Các các bạn làm theo chỉ dẫn chi tiết bên trên trang này nha.

Cài đặt Eclipse

Lập trình máy vi tính đơn giản và dễ dàng bởi Java Swing

Yêu cầu: Viết chương trình có đồ họa bao gồm 3 Textfield dùng để cất 2 toán hạng và 1 kết quả; 4 Button trình diễn 4 phnghiền toán "+", "-", "*", "". Mỗi lúc người tiêu dùng ấn chuột vào phxay toán thù, lịch trình và tính toán và hiển thị kết quả ngơi nghỉ trường Textfield khớp ứng.

Trước hết bọn họ chế tạo Project bắt đầu.

Sau kia import những thỏng viện

import javax.swing.*;import java.awt .event. *;import java.awt.*;class của họ vẫn extends JFrame với inplements ActionListener

public class SimpleCalculator extends JFrame implements ActionListener Khai báo

/*Dùng nhằm trình diễn 4 nút ít của 4 phép toán +, -, *, / */private JButton bt1, bt2, bt3, bt4;/*Dùng nhằm chứa 2 số với 1 kết quả*/private JTextField tf1, tf2, tf3;/*Dùng nhằm lưu trữ kết quả tính toán*/private double result;/*Dùng để dấn tầng ContentPane của JFrame*/private Container cont;/*Dùng để nhóm các thành phần trên giao diện*/private JPanel panel1, panel2;Hàm khởi tạo

/*Hàm khởi tạo*/public SimpleCalculator(String s) super(s);/*Lấy lớp ContentPane để tại vị các đối tượng người dùng hiển thị*/cont = this.getContentPane(); /*Tạo những yếu tắc trên giao diện*/JLabel num1lb = new JLabel("Num1: ");tf1 = new JTextField();JLabel num2lb = new JLabel("Num2: ");tf2 = new JTextField();JLabel resultlb = new JLabel("Result: ");tf3 = new JTextField();/*Textfield chứa kết quả ko được phnghiền sử dụng dữ liệu*/tf3.setEditable(false);/*Panel1 đựng 3 Textfield*/panel1 = new JPanel(); /*tùy chỉnh thiết lập Layout gồm 3 hàng 2 cột*/panel1.setLayout(new GridLayout(3,2));/*Đặt các yếu tắc vào panel 1*/panel1.add(num1lb); panel1.add(tf1); panel1.add(num2lb); panel1.add(tf2);panel1.add(resultlb);panel1.add(tf3);/*Tạo 4 nút biểu diễn 4 phép toán*/bt1 = new JButton("+");bt2= new JButton("-");bt3 = new JButton("*");bt4 = new JButton("/");/*Panel2 chứa 4 nút*/panel2 = new JPanel();panel2.add(bt1);panel2.add(bt2);panel2.add(bt3);panel2.add(bt4);/*Đặt 2 panel vào ContentPane*/cont.add(panel1); cont.add(panel2,"South"); bt1.addActionListener(this);bt2.addActionListener(this); bt3.addActionListener(this); bt4.addActionListener(this);/*Thiết lập size hiển thị*/this.pack();this.setVisible(true);Định nghĩa các hàm cùng, trừ, nhân, chia

/*Định nghĩa hàm cộng*/public void doPlus() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) + Double.parseDouble(tf2.getText()); tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩa hàm trừ*/public void doMinus() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) - Double.parseDouble(tf2.getText());tf3.setText(String.valueOf(result));/*Định nghĩa hàm nhân*/public void doMult() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) * Double.parseDouble(tf2.getText());tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩa hàm chia*/public void doDiv() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) / Double.parseDouble(tf2.getText()); tf3.setText(String.valueOf(result));Định nghĩa lại hàm giải pháp xử lý Lúc người dùng ấn những phép toán

/*Định nghĩ lại hàm cách xử lý Khi người dùng ấn những nút phép toán*/public void actionPerformed(ActionEvent e) if (e.getActionCommand()=="+")doPlus();if (e.getActionCommand()=="-")doMinus();if (e.getActionCommand()=="*")doMult();if (e.getActionCommand()=="/")doDiv();Và sau cùng là hàm main

public static void main(String args<>)/*Tạo hình ảnh chương trình*/SimpleCalculator simpleCalculator = new SimpleCalculator("SimpleCalculator");simpleCalculator.setLocationRelativeTo(null);Chúng ta thuộc xem tổng thể source code nào

import javax.swing.*;import java.awt .sự kiện. *;import java.awt.*; public class SimpleCalculator extends JFrame implements ActionListener /*Dùng nhằm trình diễn 4 nút ít của 4 phnghiền tân oán +, -, *, / */private JButton bt1, bt2, bt3, bt4;/*Dùng để đựng 2 số với 1 kết quả*/private JTextField tf1, tf2, tf3;/*Dùng để lưu trữ tác dụng tính toán*/private double result;/*Dùng để nhận tầng ContentPane của JFrame*/private Container cont;/*Dùng nhằm team những nhân tố bên trên giao diện*/private JPanel panel1, panel2;/*Hàm khởi tạo*/public SimpleCalculator(String s) super(s);/*Lấy lớp ContentPane để tại vị các đối tượng người sử dụng hiển thị*/cont = this.getContentPane(); /*Tạo những nhân tố trên giao diện*/JLabel num1lb = new JLabel("Num1: ");tf1 = new JTextField();JLabel num2lb = new JLabel("Num2: ");tf2 = new JTextField();JLabel resultlb = new JLabel("Result: ");tf3 = new JTextField();/*Textfield đựng công dụng ko được phxay áp dụng dữ liệu*/tf3.setEditable(false);/*Panel1 chứa 3 Textfield*/panel1 = new JPanel(); /*thiết lập cấu hình Layout tất cả 3 mặt hàng 2 cột*/panel1.setLayout(new GridLayout(3,2));/*Đặt các nhân tố vào panel 1*/panel1.add(num1lb); panel1.add(tf1); panel1.add(num2lb); panel1.add(tf2);panel1.add(resultlb);panel1.add(tf3);/*Tạo 4 nút ít trình diễn 4 phnghiền toán*/bt1 = new JButton("+");bt2= new JButton("-");bt3 = new JButton("*");bt4 = new JButton("/");/*Panel2 đựng 4 nút*/panel2 = new JPanel();panel2.add(bt1);panel2.add(bt2);panel2.add(bt3);panel2.add(bt4);/*Đặt 2 panel vào ContentPane*/cont.add(panel1); cont.add(panel2,"South"); bt1.addActionListener(this);bt2.addActionListener(this); bt3.addActionListener(this); bt4.addActionListener(this);/*Thiết lập form size hiển thị*/this.pack();this.setVisible(true);/*Định nghĩa hàm cộng*/public void doPlus() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) + Double.parseDouble(tf2.getText()); tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩa hàm trừ*/public void doMinus() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) - Double.parseDouble(tf2.getText());tf3.setText(String.valueOf(result));/*Định nghĩa hàm nhân*/public void doMult() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) * Double.parseDouble(tf2.getText());tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định nghĩa hàm chia*/public void doDiv() result = Double.parseDouble(tf1.getText()) / Double.parseDouble(tf2.getText()); tf3.setText(String.valueOf(result)); /*Định suy nghĩ lại hàm giải pháp xử lý Lúc người dùng ấn những nút phép toán*/public void actionPerformed(ActionEvent e) if (e.getActionCommand()=="+")doPlus();if (e.getActionCommand()=="-")doMinus();if (e.getActionCommand()=="*")doMult();if (e.getActionCommand()=="/")doDiv();public static void main(String args<>)/*Tạo hình ảnh chương thơm trình*/SimpleCalculator simpleCalculator = new SimpleCalculator("SimpleCalculator");simpleCalculator.setLocationRelativeTo(null);

Kết Quả

Cuối thuộc là Run cùng coi tác dụng thôi.

See more: Sdr Là Gì ? Quyền Rút Vốn Đặc Biệt Là Gì

Cảm ơn chúng ta sẽ theo dõi nội dung bài viết. Nếu tất cả ngẫu nhiên vướng mắc nào hãy còn lại phản hồi phía bên dưới. Nếu thấy nội dung bài viết này hữu dụng thì hãy tóm tắt đến gần như bạn thuộc biết nha. Cảm ơn chúng ta.


Chuyên mục: Giải Đáp