Hướng dẫn cách đăng nhập vào máy tính khi quên mật khẩu

Cách #1: Đổi password đăng nhập vào Windows khi bị quênCách #2: Phá password đăng nhập vào Windows khi quên

Bạn vẫn bao giờ bị quên password đăng nhtràn lên Windows với cảm giác bị bất lực chưa?