Human capital là gì

employees, and all of the knowledge, skills, experience, etc. that they have sầu, which makes them valuable to lớn a company or economy:


You watching: Human capital là gì

The corporation has become so valuable, not because of its fixed assets, but because of the human capital of its software engineers & programmers.
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ giaidap.info.Học các từ bạn phải giao tiếp một bí quyết đầy niềm tin.


*

someone who is a good friend when it is easy to be one & who stops being one when you are having problems

Về việc này
*

*

*See more: " Solicit Là Gì ? Nghĩa Của Từ Solicit Trong Tiếng Việt Dịch Nghĩa Của Từ Solicit

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp chuột Các phầm mềm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Pass It On Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Pass, Pass It On Có Nghĩa Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp