Honda phát tiến bình thạnh

*
*
*
*
*
XE CÔN TAY


You watching: Honda phát tiến bình thạnh

Khối hận lượng bạn dạng thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.256 mmĐộ cao lặng 750 mmKhoảng sáng sủa dưới gầm xe 117 mm Đặt hàng
Kân hận lượng bạn dạng thân116 kgDài x Rộng x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng bí quyết trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng sủa gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân113kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 686mm x 1.112mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng gầm xe125 milimet Đặt hàng
Kân hận lượng bản thân111kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 687mm x 1.091mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng sủa gầm xe125 mm Đặt hàng
Kân hận lượng phiên bản thân169 kgDài x Rộng x Cao 2.130 mm x 730 mm x 1.195 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe 1.440 mmĐộ cao im 805 mmKhoảng sáng sủa phía dưới gầm xe 130 milimet Đặt hàng
Khối lượng bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090milimet x 739milimet x 1.129mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 mm Đặt hàng
Kân hận lượng phiên bản thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090mm x 739mm x 1.129mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng gầm xe146 mm Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân134 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân113 kgDài x Rộng x Cao 1.842milimet x 680milimet x 1.130mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng sủa dưới gầm xe 1trăng tròn milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao im 750 mmKhoảng sáng gầm xe 117 mm Đặt hàng
Trọng lượng108kgDài x Rộng x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng gầm xe136 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân104kilogam (Phiên bản vành nan hoa) 105kg (Phiên bản vành đúc)Dài x Rộng x Cao1.931 x 711 x 1.083 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng sủa gầm xe133 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân102kgDài x Rộng x Cao1.919mm x 709milimet x 1.080mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng gầm xe135milimet Đặt hàng
Kân hận lượng phiên bản thân98kgDài x Rộng x Cao 1.9đôi mươi x 702 x 1.075 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe pháo 1.217 mmĐộ cao yên 769 mmKhoảng sáng gầm xe 141 mm Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân97kgDài x Rộng x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng sủa gầm xe138 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng bản thân145kgDài x Rộng x Cao2.020 x 805 x 1.050 (mm)Khoảng cách trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng gầm xe150mm Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân125 kgDài x Rộng x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng biện pháp trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng gầm xe139mm Đặt hàng
Kăn năn lượng bản thân101,3 kgDài x Rộng x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng cách trục bánh xe1.151 mmĐộ cao yên 776 mmKhoảng sáng dưới gầm xe 162 mm Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân104 kgKhoảng giải pháp trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất buổi tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân123kg (phiên phiên bản CBS) 124kilogam (phiên bạn dạng ABS)Dài x Rộng x Cao 2.019 x 727 x 1.088 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe cộ 1.278 mmĐộ cao im 795 mmKhoảng sáng sủa phía dưới gầm xe 150 mm Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 milimet x 686 milimet x 1.088 mmKhoảng cách trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 117 mm Đặt hàng


See more: Bản Đồ Vệ Tinh Nhìn Thấy Nóc Nhà Mình, Bản Đồ Vệ Tinh

Kân hận lượng bạn dạng thân116 kgDài x Rộng x Cao1.950 (mm) x 669 (mm) x1.100 (mm)Khoảng biện pháp trục bánh xe1.304 (mm)Độ cao yên765 (mm)Khoảng sáng sủa gầm xe130 (mm) Đặt hàng
Kăn năn lượng bạn dạng thân113kgDài x Rộng x Cao1.870mm x 686milimet x 1.112mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên775mmKhoảng sáng gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân111kgDài x Rộng x Cao1.870milimet x 687milimet x 1.091mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.286 mmĐộ cao yên774mmKhoảng sáng sủa gầm xe125 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân169 kgDài x Rộng x Cao 2.130 mm x 730 milimet x 1.195 mmKhoảng cách trục bánh xe cộ 1.440 mmĐộ cao lặng 805 mmKhoảng sáng sủa phía dưới gầm xe 130 mm Đặt hàng
Kân hận lượng bản thân145kgDài x Rộng x Cao2.0đôi mươi x 805 x 1.050 (mm)Khoảng giải pháp trục bánh xe1.355 mmĐộ cao yên800mmKhoảng sáng gầm xe150mm Đặt hàng
Khối hận lượng phiên bản thânSH150cc CBS: 133kgSH150cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090milimet x 739mm x 1.129mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng sủa gầm xe146 milimet Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân125 kgDài x Rộng x Cao1.973 x 822 x 1.053(mm)Khoảng phương pháp trục bánh xe1.296mmĐộ cao yên795mmKhoảng sáng sủa gầm xe139milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân SH125cc CBS: 133kgSH125cc ABS: 134kgDài x Rộng x Cao2.090milimet x 739milimet x 1.129mmKhoảng biện pháp trục bánh xe1.353 mmĐộ cao yên799 mmKhoảng sáng gầm xe146 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng bản thân134 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Trọng lượng108kgDài x Rộng x Cao 1.910 x 718 x 1.002 mmKhoảng cách trục bánh xe1.243 mmĐộ cao yên780 mmKhoảng sáng sủa gầm xe136 mm Đặt hàng
Khối hận lượng bản thân101,3 kgDài x Rộng x Cao1.710 x 755 x 1.030 mmKhoảng cách trục bánh xe1.151 mmĐộ cao yên 776 mmKhoảng sáng phía dưới gầm xe 162 mm Đặt hàng
Khối lượng bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng sủa gầm xe137 milimet Đặt hàng
Khối lượng phiên bản thân130 kgDài x Rộng x Cao1.923 x 745 x 1.107 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.313 mmĐộ cao yên764 mmKhoảng sáng gầm xe137 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân104 kgKhoảng giải pháp trục bánh xe1.199mmDung tích bình xăng5,7 lítTỷ số nén9,3:1Công suất buổi tối đa6,9 kW/7.000 vòng/phút Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân123kilogam (phiên bản CBS) 124kilogam (phiên bản ABS)Dài x Rộng x Cao 2.019 x 727 x 1.088 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe pháo 1.278 mmĐộ cao lặng 795 mmKhoảng sáng sủa dưới gầm xe 150 mm Đặt hàng
Khối lượng bạn dạng thân113 kgDài x Rộng x Cao 1.842mm x 680milimet x 1.130mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.273 mmĐộ cao yên760 mmKhoảng sáng sủa phía dưới gầm xe 1trăng tròn milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân104kg (Phiên bạn dạng vành nan hoa) 105kilogam (Phiên bạn dạng vành đúc)Dài x Rộng x Cao1.931 x 711 x 1.083 mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.258 mmĐộ cao yên756 mmKhoảng sáng sủa gầm xe133 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng phiên bản thân 96 kgDài x Rộng x Cao1.863 mm x 686 mm x 1.088 mmKhoảng bí quyết trục bánh xe1.256 mmĐộ cao yên 750 mmKhoảng sáng sủa dưới gầm xe 117 milimet Đặt hàng
Kân hận lượng bản thân102kgDài x Rộng x Cao1.919milimet x 709mm x 1.080mmKhoảng giải pháp trục bánh xe1.227mmĐộ cao yên760mmKhoảng sáng sủa gầm xe135mm Đặt hàng
Khối hận lượng bạn dạng thân98kgDài x Rộng x Cao 1.9trăng tròn x 702 x 1.075 mmKhoảng phương pháp trục bánh xe pháo 1.217 mmĐộ cao yên ổn 769 mmKhoảng sáng sủa phía dưới gầm xe 141 milimet Đặt hàng
Kăn năn lượng bạn dạng thân97kgDài x Rộng x Cao1.914mm x 688mm x 1.075mmKhoảng phương pháp trục bánh xe1.224mmĐộ cao yên769 mmKhoảng sáng sủa gầm xe138 milimet Đặt hàng
Cmùi hương trình “Đặt Cọc Mua Xe – Nhận Ưu Đãi Lên Đến 1.000.000đ” Lúc tậu xe cộ tại Honda Phát Tiến


See more: Top Truyện Ngôn Tình Ngắn Hay, (Ngôn Tình 10 Chương) Hay Nhất Năm 2020

Cmùi hương trình bộ quà tặng kèm theo “RƯỚC AIR BLADE , RƯỚC WINNER – NHẬN NGAY LÌ XÌ 100 TRIỆU” tại hệ thống Hondomain authority Phát Tiến – 01/2021

Chuyên mục: Chia sẻ