Gọi điện thoại miễn phí qua internet

1: https://globfone.com/call-phone/ trang này từng ngày Hotline đc 1 cuộc thời hạn 1 phút ít 5 giây

2: https://www.poptox.com/

3: https://call2friends.com/

4: https://ievaphone.com/

5: https://www.zlookup.com/ trang này mỗi ngày đc Hotline 2 cuộc, mỗi cuộc 58s

6: https://www.sendatext.co/ 

7: https://www.letsbrik.co/

8. https://www.letsbrik.co/ trang này 4 cuộc Call hằng ngày, mỗi cuộc Call kéo dãn 44s

Có một số ít trang ko Hotline đc hoặc giới hạn thời hạn điện thoại tư vấn, các bạn vào những trang, sử dụng được trang làm sao thì cần sử dụng nhé!