Vietgle tra từ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Vietgle tra từ

*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.+ Một cách làm tân oán học tập rõ ràng hoá mối contact thân các cực hiếm của một tập phù hợp các đổi thay độc lập xác minh quý giá những trở nên nhờ vào.
function hàm, hàm số; tác dụng // chức năng, vận hành
f. of bounded variation hàm gồm biến chuyển phân bị chặn f. of a complex(real) variable hàm đổi mới số phức thực f. of concentration (thống kê) hàm tập trung f. of dispersion (toán gớm tế) hàm phân tán f. of exponential type hàm hình dạng mũ f. of finite genus (giải tích) hàm có như thể hữu hạn f. of f. hàm của hàm, hàm hợp f. of infinite type hàm mẫu mã vô hạn, hàm hình trạng cực đại f. of limited variation hàm tất cả thay đổi phân bị chặn f. of maximun type hàm hình trạng cực lớn, hàm thứ hạng vô hạn f. of minimum type (giải tích) hàm vẻ bên ngoài rất tiểu f. of position lượng chất trí f. of random variable (xác suất) hàm cuả đổi mới ngẫu nhiên f. of singularities (giải tích) hàm các điểm kỳ cục, thành phần kỳ dị f. of support hàm tựa absolutely additive sầu phối f. hàm tuyệt đối cộng tính absolute monotonic f. hàm đối chọi điệu tốt đối acylic f. hàm ko tuần trả, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc trưng của tập đúng theo thống kê algebraic(al) f. hàm đại số alternate f. (đại số) hàm cầm cố phiên analytic(al) f. hàm giải tích antihyperbolic f. s. hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. các chất giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. hàm xác minh diện tích S (vào không khí Mincopxki) arithmetric f. hàm số học associated integral f. hàm nguim liên đới asympotic distribution f. hàm phân phối hận tiệm cận atomic set f. hàm tập thích hợp nguyên ổn tử automorphic f. hàm trường đoản cú đẳng cấu beta f. hàm bêta bicomplex f. hàm tuy vậy phức bicontinuous f. hàm tuy nhiên liên tục biharmonic f. hàm tuy vậy điều hoà bijective f. hàm song ánh bilinear f. hàm tuy vậy đường tính Boolean f. hàm Bun bounded f. hàm bị chặn bounded phối f. hàm tập bị chặn carries f. hàm mang characteristic f. hàm sệt trưng circular cylinder f. hàm trụ tròn circular cylindrial wave sầu f. hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. hàm đối xứng tròn class f. hàm lớp closure f. hàm đóng close-to-convex f. hàm ngay gần lồi combinable f. hàm đúng theo được comparable f. hàm đối chiếu được complementary f. hàm bù (nghiệm đực biệt của một pmùi hương trình vi phân tuyến đường tính ko thuần nhất) complementary error f. hàm không nên bù complete analytic f. hàm giải tích đầy đủ completely additive phối f. (giải tích) hàm tập đúng theo cộng tính trả toàn completely defined f. (xúc tích học) hàm khẳng định mọi nơi complex f. hàm số phức complex velocity f. hàm vận tốc phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (ngắn gọn xúc tích học) hàm tính được concave f. hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm khôn cùng bội suy biến conical f. hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp nội dung f. hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm cực kỳ bội tiệm cận continuous f. hàm liên tục control f. hàm kiểm tra control-allowable f. hàm tinh chỉnh và điều khiển cho phép convex f. hàm lồi coordinate f. hàm toạ độ cost f. hàm giá bán (trị) countable additive set f. hàm tập thích hợp cộng tính đếm được covariance f. hàm hiệp phương sai criterion f. hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinch tích luỹ cumulative sầu frequency f. hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. hàm phân chia vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. hàm giảm demand f. (thống kê) hàm nhu cầu density f. hàm mật độ, mật độ phân phối derived f. hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. hàm knhì triển được differentiable f. hàm lấy vi phân được digamma f. hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. hàm tiêu tán distance f. hàm khoảng cách distribution f. hàm phân phối dominant f. hàm số trội doubly periodic f. hàm tuy vậy tuần hoàn drriving f. hàm đầy elementary f. hàm sơ cấp elementary symmetric f. hàm đối xứng bao gồm bản elementary transcendental f. hàm siêu việt sơ cấp elliptic(al) f. hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. hàm trụ eliptic elliptic modular f. hàm môđunla eliptic energy f. hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. of zero type hàm nguim loại rất tiểu entrire rational f. hàm hữu tỷ nguyên envolope f. hàm bao equimeasurable f. hàm đồng đẳng đo được eror f. hàm không nên số, hàm độ không đúng, tích phân Phần Trăm không đúng số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. hàm chẵn expenditure f. hàm bỏ ra phí explicit f. hàm hiện expomential f. hàm mũ factorable f. hàm nhân tử hoá được factorial f. hàm giai thừa finite f. hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. thế vị, hàm lực forcing f. hàm cưỡng bức không lấy phí f. hàm trường đoản cú do frequency f. hàm tần số frequency distribution f. hàm mật độ, tỷ lệ phân phối gamma f. hàm gama general recursive sầu f. hàm đệ quy toàn phần generating f. hàm sinh Hamiltonian f. (đồ lí) hàm Haminton harmonic f. hàm điều hoà holomorphic f. hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. hàm thuần nhất homographic f. hàm đối chọi ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. hàm hypebolic ngược hyperconical f. hàm khôn cùng nón hyperelliptic f. hàm khôn cùng eliptic hypergeometric f. hàm cực kỳ bội hyperharmonic f. hàm vô cùng điều hoà implicit f. hàm ẩn impulse f. hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (xúc tích học) hàm khẳng định không hoàn toàn increasing f. hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. hàm tiêu chí của hàm nguyên initial f. (súc tích học) nguim hàm injective f. hàm 1-1 ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. of mean tyoe (giải tích) hàm nguim các loại chuẩn tắc integral algebraic f. hàm đại số nguyên integral transcendental f. hàm khôn xiết việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. hàm vòng ngược, hàm vị giác ngược inverse hyperbolic f. hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. lượng chất giác ngược, hàm vòng ngược irrational f.

See more: Vc Là Gì Trên Facebook, Tìm Hiểu Ý Nghĩa Các Từ Viết Tắt Vc Của Gì


See more: Là Gì? Nghĩa Của Từ Nhận Định Là Gì ? Nghĩa Của Từ Nhận Định Trong Tiếng Việt


hàm vô tỷ
iterated f. hàm lặp iterative sầu impedance f. hàm tổng trnghỉ ngơi lặp jum f. (tinh chỉnh học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. hàm đang biết lacunary f. hàm tổng Lagrangian f. (đồ vật lí) hàm Lagrăng, vắt rượu cồn lực lifting f. hàm nâng limited f. hàm bị chặn linear f. hàm tuyến tính linear integral f. hàm ngulặng đường tính locally constant f. hàm hằng địa phương logarithmic f. hàm lôga logarithmic trigonometric f. hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. hàm bao gồm lôga lồi logical f. (xúc tích và ngắn gọn học) hàm lôgic logistic f. (toán ghê tế) hàm lôgittic loss f. hàm tổn định thất many-valued f. (giải tích) hàm đa trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. hàm cực tiểu modular f. hàm môđunla moment generating f. hàm sinc các mômen monodrome f. hàm đối chọi đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích đối kháng diễn monogenic f. of complex variable (giải tích) hàm biến hóa phức đối kháng diễn monotone f. (giải tích) hàm đối kháng điệu multisize f. hàm đa trị multilinear f. hàm nhiều tuyến đường tính multiple f. hàm bội multiple valued f. hàm nhiều trị multiplicative f. hàm nhân tính multivalent f. hàm nhiều diệp multivalued f. hàm đa trị natural trigonometrical f. hàm vị giác trường đoản cú nhiên negatively infinite f. hàm âm phệ vô hạn non-analytic f. hàm không giải tích non-differentiable f. hàm không khả vi nn-negative additive f. hàm cùng tính không âm non-periodic f. hàm ko tuần hoàn non-unisize f. hàm ko đơn trị normal f. hàm chuẩn tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn hoá null f. hàm không numerical f. hàm bằng số objective sầu f. (kim chỉ nan trò chơi) hàm mục tiêu odd f. hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm đơn trị operator f. hàm toán thù tử order f. hàm sản phẩm công nghệ tự orthogonal f.s. hàm trực giao oscillating f. hàm dao động parabolic(al) cylinder f. hàm trụ parabolic partial f. hàm bộ phận partial recursive sầu f. hàm đệ quy bộ phận partition f. hàm phân hoạch pattern f. hàm sơ đồ gia dụng (dùng để tính những bạn dạng bất biến) periodie f. hàm tuần hoàn p-harmonic f. hàm p- điều hoà phase f. hàm pha phi f. hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. hàm tiếp tục từng mảnh piecewise regular f. hàm thiết yếu quy từng mảnh plurisubharmonic f. hàm nhiều điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. hàm đa giác polyharmonic f. hàm nhiều điều hoà possibility f. hàm khả năng positive sầu f. hàm dương positive sầu definite energy f. hàm năng lượng xác minh dương positive real f. hàm thực dương positively infinite f. hàm dương phệ vô hạn potential f. núm vị, hàm lực, đa điều hoà power f. (thống kê) hàm lực lượng primitive sầu f. hàm ngulặng thuỷ propagation f. hàm truyền propositional f. hàm mệnh đề pseudoanalytic f. hàm mang giải tích pseudo-periodic f. hàm đưa tuần hoàn purely discontinuous phối f. hàm tập vừa lòng thuần con gián đoạn quasi-nanlytic f. hàm tựa eliptic quasi-periodic f. hàm tựa tuần hoàn quaternion f. hàm quatenion radical f. hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. hàm đưa ra quyết định đã thiên nhiên hoá rational f. hàm hữu tỷ rational fractional f. hàm phân hữu tỷ rational integral f. hàm ngulặng hữu tỷ reactance f. hàm năng lượng điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm rước giá trị thực reciprocal f. hàm thuận nghịch recursive f. hàm đệ quy reduced characteristic f. hàm đặc trưng rút ít gọn regular f. hàm đều regular f. of a complex variable hàm vươn lên là phức đều relate f.s các hàm phụ thuộc remainder f. hàm những số dư ring f. hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. hàm yên ngựa schlicht f. hàm (giải tích) đơn diệp self-impedance f. hàm tự trở semi-continuous f. hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm liên tiếp set f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. hàm vệt, hàm xicnum simple (analytic) f. hàm (giải tích) 1-1 diệp single-valued f. hàm solo trị singly periodic f. hàm tuần hoàn đơn singular f. hàm kỳ dị sinusoidal f. hàm sin slope f. hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm trơn tuột, hàm được bình dị source f. hàm nguồn, hàm Grin spectral f. hàm phổ spherical wave sầu f. hàm sóng cầu spheroidal wave sầu f. hàm sóng rộp cầu square-integrable f. hàm bao gồm bình phương thơm khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển và tinh chỉnh học) Xác Suất gửi tiếp stored energy f. hàm biến tấu năng lượng stream f. hàm dòng ức chế f. hàm ứng suất stroke f. (logic học) hàm Sefơ subharmonic f. hàm rất điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm sức nóng độ demo f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. hàm tđọng diện totally additive sầu set f. hàm tập phù hợp trọn vẹn cộng tính transcendental f. hàm hết sức việt transfer f. hàm truyền trial f. (giải tích) hàm cửa hàng (thuộc không khí cơ sở) trigonometric(al) f.s lượng chất giác triply periodic f. hàm tam tuần hoàn truth f. (xúc tích học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không trở nên chặn uniform f. hàm đơn trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm ra quyết định tốt đều nhất unit step f. hàm bậc thang đơn vị univalent f. (giải tích) hàm đối chọi diệp universal f. (súc tích học) hàm utility f. hàm lợi ích varied flow f. hàm chiếc biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave f. hàm sóng vectơ wave sầu f. hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f. hàm hết sức cầu đớichức năngadministrative sầu function: tính năng hành chánhcommercial function: tác dụng thương mạicontrol function: tác dụng kiểm soátdistribution function: chức năng phân phốiexecutive sầu function: tính năng hành chánhfunction bond: trái khoán chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: tác dụng của một sản phẩmfunction of exchange: chức năng thương lượng (của chi phí tệ)implicit function: tác dụng nội tạiinvestment function: tác dụng đầu tưlimited function wholesaler: công ty bán buôn gồm tác dụng hạn chếmain function of a product: chức năng chính của sản phẩmsale function: chức năng của tiếp thịselling function: tác dụng tiêu thụsupply function: công dụng cung ứngtab function: tác dụng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm tiêu dùng Ando-ModiglianiCES production function: hàm vị chế tạo CES (có hệ số đàn hồi co dãn thay thế sửa chữa ko đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm tiêu chí Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm cung cấp Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm tiện ích Cobb-DouglasDouglas" production function: hàm số cung cấp DouglasFriedman"s money dem& function: hàm cầu chi phí FriedmanHicksion demvà function: hàm cầu HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm ngân sách và chi phí KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm ích lợi bóc tách được cùng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm ngân sách trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị chặn (giới nội)characteristic function: hàm sệt trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng làng mạc hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated dem& function: hàm cầu thường bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor demvà function: hàm cầu tất cả ĐK cho nguyên tố sản xuấtconditional probability density function: hàm mật độ phần trăm bao gồm điều kiệnconsumer"s dem& function: hàm cầu cho những người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm tỷ lệ liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số giá thành tổn. criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative distribution function: hàm phân phối xác suấtcumulative sầu probability function: hàm Tỷ Lệ tích lũydem& for money function: hàm cầu chi phí tệdem& function: hàm số nhu cầudem& function: hàm cầudensity function: hàm số tỷ lệ (vào thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm đưa ra tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số lưu giữ lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm cấp dưỡng với hệ số gắng địnhglobal maximum of a function: cực to tổng thể của hàm sốglobal minimum of a function: rất đái toàn cục của hàm sốhabit- creating demand function: hàm cầu tập quán (tiêu dùng)habit- creating demvà function: hàm cầu chế tạo tập tiệm (tiêu dùng)habit-creating demand function: hàm cầu tạo ra do tập cửa hàng (tiêu dùng)hicksian dem& function: Hàm cầu Hickshomogeneous production function: hàm thêm vào thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective function: hàm kim chỉ nam gián tiếpindirect utility function: hàm bổ ích gián tiếpindirect utility function: hàm ích lợi gián tiếpinput dem& function: hàm cầu nhân tố đầu vàoinvestment demvà function: hàm cầu đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm thêm vào con đường tínhlong run cost function: hàm ngân sách lâu năm hạnmarket dem& function: hàm cầu thị trườngmonotonic function: hàm 1-1 điệu, ko biến hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý giá của hàm sốreaction function: hàm bội phản ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số phản nghịch ứng tiêu thụsaving function: hàm ngày tiết kiệmsaving function: hàm số tiết kiệmshort run cost function: hàm ngân sách ngắn thêm hạnsocial welfare function: hàm an sinh xóm hộisocial-welfare function: hàm số an sinh xóm hộisubhomogeneous production function: hàm sản xuất thuần độc nhất vô nhị dướisuperhomogeneous production function: hàm cung cấp thuần túy tốt đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: khía cạnh nấc của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated demand function: hàm cầu ko được đền rồng bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: không điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm ko của hàm bậc haihàm sốDouglas" production function: hàm số sản xuất Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng buôn bản hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số tổn phí tổndemvà function: hàm số nhu cầudensity function: hàm số mật độ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số ko liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số giữ lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: cực lớn toàn cục của hàm sốglobal minimum of a function: cực tè toàn thể của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý giá của hàm sốsales response function: hàm số làm phản ứng tiêu thụsaving function: hàm số tiết kiệmsocial-welfare function: hàm số an sinh làng mạc hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: phương diện nút của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: không điểm của hàm sốnhiệm vụtrách nát nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velothành phố function : hàm số vận tốc § velođô thị depth function : hàm số tốc độ - độ sâu § wave sầu function : hàm sóng
Chuyên mục: Giải Đáp