For Là Gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ giaidap.info.Học những từ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


Bạn đang xem: For là gì

We sometimes use for as a conjunction meaning ‘because’. We use it in very formal, & often literary, contexts: …
We use for + the -ing khung of a verb khổng lồ talk about the function of something or how something is used: …
We use during lớn say when something happens, if it happens in or over a period of time. We use for khổng lồ talk about the length of time something lasts. …
We sometimes use for as a conjunction meaning ‘because’. We use it in very formal, and often literary, contexts: …
*

*

*

Xem thêm: Nghĩa Của Từ In Fact Là Gì, Cách Dùng Actually, In Fact Và Well

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message