Flight attendant là gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ giaidap.info.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.
You watching: Flight attendant là gì

The airline"s flight attendants are trained khổng lồ limit the number of drinks passengers receive on board.
I also wrote about the flight attendant offering coffee or tea and being bewildered when given the same sort of reply.
Since it is still a working situation for the flight attendant, we again should make a prompt choice.
But the latter case is a working situation for the flight attendant; accordingly, the passengers should promptly indicate their choice of coffee or tea.
Apart from nouns with natural gender lượt thích "husband" & "wife", it is best khổng lồ use forms lượt thích "police officer" (rather than "policeman") & "flight attendant" (rather than "stewardess").
You really cannot expect the poor flight attendant to lớn calculate thousands of prices and people to wait until she has calculated the individual compensation entitlements.
Her childhood dream was lớn become a flight attendant, but at the age of 16, she was discovered on the street by a fashion editor.
It is claimed that certain professions such as secretarial & flight attendant positions are reserved for fair girls.
Các quan điểm của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên giaidap.info giaidap.info hoặc của giaidap.info University Press xuất xắc của các bên cấp phép.
auxiliar de vuelo, asistente/enta de vuelo , auxiliar de vuelo


See more: Smartphone Flagship Là Gì? Vì Sao Các Hãng Cần Có Điện Thoại Flagship Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Lệ Phí Môn Bài Tiếng Anh Là Gì ? Thuế Môn Bài Tiếng Anh Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp