Fire là gì

(material that is in) the state of burning that produces flames that send out heat & light, và might produce smoke:


You watching: Fire là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự giaidap.info.Học những từ bạn phải giao tiếp một biện pháp tự tin.


"I"d lượt thích to lớn ask you some questions about your childhood." "Fire away!" (= You can start asking them now.)
khổng lồ remove sầu someone from their job, either because they have sầu done something wrong or badly, or as a way of saving the cost of employing them:
< T > fig. The journalists kept firing questions at the president (= asking hyên questions quickly one after the other).
< I > fig. "I’d like to ask you some personal questions." "Fire away (= You can start immediately)!"
*

*

*See more: Cranberry Là Gì ? Công Dụng Của Quả Cranberry? Cranberry Có Giá Bao Nhiêu?

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Công Bố Hợp Quy Là Gì ? Hồ Sơ Công Bố Hợp Quy Gồm Những Gì? Công Bố Hợp Quy Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Giải Đáp