Faithful là gì

firm & not changing in your friendship with or tư vấn for a person or an organization, or in your belief in your principles:


You watching: Faithful là gì

If your husband, wife, or partner is faithful, he or she does not have sầu a sexual relationship with anyone else:
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use từ giaidap.info.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một cách đầy niềm tin.


He gave sầu a rousing speech to a room full of tiệc ngọt faithfuls (= faithful supporters of a political party).
If something, such as a copy or recording, is faithful, it is exactly lượt thích or very similar lớn the original:
*

someone who is a good friover when it is easy lớn be one & who stops being one when you are having problems

Về việc này
*

*See more: Phản Ứng Thế Là Gì ? Phương Trình Phản Ứng Thế Và Một Số Dạng Bài Tập

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Khái Niệm Thâm Hụt Ngân Sách Là Gì ? Cách Xác Định Thâm Hụt Ngân Sách (Budget Deficit) Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Giải Đáp