Digest Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Digest là gì

*
*
*

digest
*

digest /"daidʤest / danh từ sách bắt tắt (hầu hết là luật) tập san văn uống học, tập san thời sự nước ngoài động từ phân các loại, sắp đặt tất cả hệ thống; tóm tắt có hệ thống cân nhắc kỹ lưỡng, thu xếp trong óc tiêu hoá, làm tiêu hoá (thức ăn) (nghĩa bóng) đọc thấu, lĩnh hội, tiêu hoá (hầu như điều đang học tập...) đồng hoá (một vùng đất đai chinh phục được) nhịn, chịu đựng đựng, nuốt (nhục...)to digest an insult: nuốt nhục, Chịu đựng nhục ninh, dung nhan (một chất trong rượu...) nội đụng từ tiêu, tiêu hoá được
phân loạiLĩnh vực: xây dựngtập sanđồng hóaninhtiêu hóadigest of statisticssách tóm tắt thống kê

Thuật ngữ hành chủ yếu, văn uống phòngDigest: Bảng bắt tắt thông tin, tập san cô động


*

Xem thêm: Nghệ Thuật Win Win Là Gì Và Cấu Trúc Cụm Từ Win Win Trong Câu Tiếng Anh

*

*

digest

Từ điển Collocation

digest verb

ADV. easily Some foods are digested more easily than others. | fully | partially The parent bird partially digests food in its crop.

VERB + DIGEST can/can"t He has to lớn avoid fat because his body can"t digest it. | be difficult lớn, be easy to Cheese is very difficult to digest.

Từ điển WordNet


n.

a periodical that summarizes the news

v.

convert food into absorbable substances

I cannot digest milk products

arrange & integrate in the mind

I cannot digest all this information

become assimilated into lớn the body

Protein digests in a few hours

systematize, as by classifying và summarizing

the government digested the entire law inlớn a code

soften or disintegrate, as by undergoing exposure to lớn heat or moisturesoften or disintegrate by means of chemical action, heat, or moisture

Microsoft Computer Dictionary

n. 1. An article in a moderated newsgroup that summarizes multiple posts submitted khổng lồ the moderator. See also moderator, newsgroup. 2. A message in a mailing danh mục that is sent to lớn subscribers in place of the multiple individual posts that the digest contains. If the mailing danh sách is moderated, the digest may be edited. See also moderated.

English Synonym and Antonym Dictionary

digests|digested|digestingsyn.: absorb catch on comprehover grasp understvà