DEVASTATING LÀ GÌ

Though the nation lost more than 400,000 military personnel, the mainlvà prospered untouched by the devastation of war that inflicted a heavy toll on Europe và Asia.

Bạn đang xem: Devastating là gì


Mặc dù Hoa Kỳ mất 400.000 binh sỹ, cơ mà chính địa Hoa Kỳ sung túc vì không biến thành chiến tranh tàn phá như đang xảy ra tại châu Âu với châu Á.
Describing it as a "superbly constructed drama," Richard Kuipers of Variety wrote, "Rarely, if ever, has the topic of teenage bullying been examined in such forensic detail và delivered with such devastating emotional impact," & that "helmer Lee Han maintains perfect tonal control & elicits fine performances from a predominantly female cast."
Richard Kuipers của Variety sẽ viết: "Hiếm khi, nếu như có, chủ thể đe tuổi thanh niên được bình chọn trong các chi tiết pháp y những điều đó cùng bao gồm tác động xúc rượu cồn xịn khiếp nhỏng vậy" cùng rằng "người điều khiển Lee Han vẫn gia hạn kiểm soát và điều hành âm tkhô nóng hoàn hảo nhất cùng gợi lên đều trình diễn xuất sắc đẹp xuất phát từ một dàn diễn viên chủ yếu là thanh nữ. "
Trong châu Âu bị tàn phá sau chiến tranh, một trong những các câu lạc bộ lớn nhất của châu Âu đề xuất đang hy vọng Bican.
Korean success in the Siege of Jinju in 1592 had mostly saved this area from devastation during the first invasion.
Triều Tiên thắng lợi vào Cuộc vây hãm Jinju năm 1592, góp khoanh vùng này thoát khỏi sự tàn phá trong cuộc xâm lược lần đầu tiên.
Observing the stricchạy thử secrecy to lớn insure success, the carriers & their escorts arrived off nhật bản 16 February and launched a devastating series of strikes against the Tokyo area.
Tuân thủ phần nhiều biện pháp bảo mật thông tin nghiêm nhặt nhằm mục tiêu đã đạt được nhân tố bất thần, lực lượng đi mang lại xa khơi nước Nhật vào trong ngày 16 mon 2, tung ra một loạt các cuộc không kích vào Khu Vực phú cận Tokyo.
The rebels carried out the most devastating of their attacks from 24 December, waiting until people had come together for Christmas festivities, then surrounding and killing them by crushing their skulls with axes, machetes, & large wooden bats.
Các phiến quân đợi cho ngày 24 mon 12 để triển khai những cuộc tấn công tạo hủy diệt nặng duy nhất, hóng đến lúc những fan tập hợp tham gia lễ Giáng Sinh, rồi vây hãm và gần kề sợ họ bằng phương pháp sử dụng rìu, dao với gậy đập vào đầu.
The Russian commvà thus lost one of their last chances khổng lồ defeat a large number of the pro-independence fighters in a concentrated position, although in March the federal forces managed to inflict devastating losses against a different column of some 1,000–1,500 fighters (trapping the group under Ruslan Gelayev in the village of Komsomolskoye on 6 March & then killing hundreds of them in the following siege).
Do đó, lệnh của Nga sẽ đánh mất một giữa những thời cơ sau cùng của mình để vượt qua một số trong những lượng to các chiến binh chủ quyền ở 1 vị trí tập trung, tuy vậy vào tháng 3, những lực lượng liên bang vẫn gây nên tổn thất nghiêm trọng chống lại một cột không giống trong những 1.000–1.500 binh sỹ (bẫy team Ruslan Gelayev nghỉ ngơi làng mạc Komsomolskoye vào trong ngày 6 tháng 3 cùng sau đó giết bị tiêu diệt hàng ngàn binh lực vào cuộc vây hãm sau này).
Devastating civil wars between liberal và absolutist factions, led by officers trained in the Peninsular War, persisted in Iberia until 1850.
Phá hủy những cuộc binh lửa thân những phe cánh tự do thoải mái và tuyệt vời, được lãnh đạo bởi những sĩ quan liêu được đào tạo trong Chiến trực rỡ Bán đảo, vẫn trường thọ nghỉ ngơi Iberia cho đến năm 1850.
This was accepted by most of those who came after, in particular Claudius Ptolemy (2nd century CE), who thought the Earth would be devastated by gales if it rotated.
Như vậy được đồng ý vày phần nhiều những người sau đó, rõ ràng là Claudius Ptolemy (nạm kỷ thứ hai SCN), người cho là Trái Đất sẽ ảnh hưởng phá hủy do bão nếu nó tảo.

Xem thêm: Adobe Dreamweaver Là Gì - Thiết Kế Web Với Dw Có Đơn Giản


We were assigned lớn Korea, though three years of war had just ended in the summer of 1953, leaving that country devastated.
Chúng tôi được hướng dẫn và chỉ định đến Hàn Quốc, mặc dù tía năm cuộc chiến tranh vừa hoàn thành vào mùa hè năm 1953, còn lại một tổ quốc điêu tàn.
At times, we might even conclude that what we are experiencing is so devastating and so unjust that we simply cannot bear it any longer.
Thậm chí thỉnh thoảng chúng ta có thể kết luận rằng những gì bản thân đang trải qua là quá khốn khổ với bất công tới cả không thể Chịu đựng đựng lâu bền hơn nữa.
And all this land must become a devastated place, an object of astonishment, and these nations will have sầu to serve sầu the king of Babylon seventy years.” —Jeremiah 25:9, 11.
Cả đất nầy vẫn trở phải hoang-vu gở-kỳ lạ, những nước nầy sẽ phục-sự vua Ba-by-lôn vào bảy mươi năm” (Giê-rê-mày 25:9, 11).
When a fellow believer or a family member says or does something that hurts us deeply, we may be devastated.
khi bạn bè đồng đạo giỏi member vào gia đình nói hoặc làm điều gì đấy khiến cho mình tổn định tmùi hương nặng trĩu năn nỉ, chúng ta có thể bị suy sụp.
1886 – The Phantom Canoe of Lake Rotomahana was a waka wairua (spirit canoe) in Lake Rotomahana, New Zealand seen eleven days before the deadly eruption of the nearby Mount Tarawera, which devastated the lake và the surrounding area.
Năm 1886 – Xuồng ma của Hồ Rotomahamãng cầu là một waka wairua (xuồng ma) sinh hoạt hồ Rotomahamãng cầu, New Zeal& được bắt gặp mười một ngày trước lúc vụ xịt trào bị tiêu diệt người của núi Tarawera bên cạnh đó, đang tàn phá hồ nước cùng Khu Vực bao bọc.
Twenty thous& Vandals, including Godigisel himself, died in the resulting battle, but then with the help of the Alans they managed lớn defeat the Franks, và on December 31, 406 the Vandals crossed the Rhine, probably while it was frozen, to invade Gaul, which they devastated terribly.
Hai mươi ngàn con người Vandal, bao hàm cả bạn dạng thân Godigisel, vẫn tử chiến như thể kết quả của trận chiến này, nhưng sau đó với việc giúp sức của bạn Alan, chúng ta sẽ nỗ lực để vượt mặt fan Frank, với vào ngày 31 tháng 12, năm 406 tín đồ Vandal đã vượt qua sông Rhine, chắc rằng trong những lúc nó bị ngừng hoạt động, cùng xâm lăng Gaul, nơi mà người ta đã tàn phá một giải pháp quyết liệt.
As older centers such as Kiev and Vladimir never recovered from the devastation of the initial attack, the new cities of Moscow, Tver và Nizhny Novgorod began to lớn compete for hegemony in the Mongol-dominated Russia.
Lúc các trung trọng tâm cổ hơn hẳn như là Kiev với Vladimir quan trọng hồi sinh sau sự tàn phá của cuộc tấn công thứ nhất, những thị trấn mới nhỏng Moskva, Tver với Nizhny Novgorod bắt đầu đua tranh quyền chỉ huy bên trong nước Nga dưới sự chiếm đóng góp của quân thôn tính Mông Cổ.
While in Oklahoma, I had the opportunity to lớn meet with a few of the families devastated by the mighty twisters.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M