Depletion là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Depletion là gì

*
*
*

depletion
*

depletion /di"pli:ʃn/ danh từ sự gỡ hết ra, sự rút hết ra, sự xả không còn ra; sự làm rỗng không sự làm cho suy nhược, sự có tác dụng kiệt (mức độ...) (y học) sự tản máu; sự tiêu dịch
sự cạnground water depletion: sự cạn nguồn nước ngầmsự cạn kiệtsự có tác dụng cạnsự làm cho nghèosự nghèosự thiếu hụt hụtsự xả hếtLĩnh vực: chất hóa học & đồ dùng liệuhút cạnlàm cho nghèo (quặng)Lĩnh vực: đồ dùng lýsự nghèo (quặng)P-channel depletion mode MOS transistortranzito lớn MOS chế độ nghèo kênhbuffer depletionsự xả cỗ đệmdepletion curvemặt đường cong hao tổndepletion curveđường cong tiêu haodepletion layervùng ko hạt tảidepletion layervùng trốngdepletion layer photodiodephotođiôt lớp nghèodepletion layer photodiodequan lại điôt lớp nghèodepletion modecơ chế nghèodepletion mode FETFET chế độ nghèodepletion mutationthốt nhiên biến chuyển suy kiệtdepletion regionmiền nghèodepletion regionvùng nghèoozone depletion potentialchỉ số tàn phá ôzônozone depletion substancehóa học có tác dụng suy giảm tầng ôzônozone depletion substancechất tiêu diệt ôzônreserve sầu depletioncó tác dụng kiệt quệ trữ lượngrunoff depletion curvemặt đường cong tiêu tốn lưu lượngsalternative text depletionsự rút ít kiệt muốistream flow depletionsự cản cái chảyhao mònkhan hi hữu đi (tài nguyên ổn . . .)thô kiệtdepletion of foreign exchange reserves: sự thô kiệt dự trữ nước ngoài hốimức cạn kiệtsự tổn định haocost depletion methodphương pháp hao phí phí tổn (vào kế toán)depletion allowancedự trữ hao hụt tài nguyêndepletion allowancekhấu trừ cạn kiệtdepletion allowancesự miễn thuế để tái chế tạo ra các mỏdepletion allowancetrợ cấp cho phòng kháng hao hụtdepletion expensesự cấp chi phí dự trữ nhằm tái tạo thành những mỏdepletion of stockssự cạn hàng tồn trữdepletion reservedự trữ hao hụt tài nguyênpercentage depletioncách thức hao sút theo tỉ trọng phần trăm danh từ o sự hút cạn, sự khai thác hết (giếng), sự rút ít hết ra, sự xả hết ra; sự làm rỗng ko o sự làm cho nghèo (quặng) § reserve sầu depletion : sự làm kiệt quệ trữ lượng § depletion allowance : mức miễn giảm Tỷ lệ phần trăm dầu và khí được miễn thuế § depletion decline : sụt giảm vì chưng suy kiệt Sự sụt giảm tự nhiên về sản lượng của giếng xảy ra sau khi khai quật đã đạt tới tinh ranh giới ngoại trừ của giếng vào bể chứa gồm thể tích không đổi § depletion rate : tốc độ suy kiệt Tốc độ sản xuất từ một mỏ, một vỉa chứa hoặc giếng khiến cho trữ lượng bị suy kiệt trong một khoảng thời gian nhất định
*

Xem thêm: Barge Là Gì - Tàu Kéo Sà Lan (Barge Carrying Ship) Là Gì

*

*

depletion

Từ điển Collocation

depletion noun

ADJ. rapid | serious, severe, significant | resource | oxygen, ozone, etc.

VERB + DEPLETION cause, lead to lớn Increased consumption of water has led to lớn rapid depletion of groundwater reserves.

Từ điển WordNet


Unlike depreciation và amortization, which mainly describe the deduction of expenses due lớn the aging of equipment và property, depletion is the actual physical reduction of natural resources by companies. For example, coal mines, oil fields & other natural resources are depleted on company accounting statements. This reduction in the quantity of resources is meant to assist in accurately identifying the value of the asset on the balance sheet.
AccountingAmortizationDepreciationFundamental AnalysisGenerally Accepted Accounting Principles - GAAP