đề tài tiếng anh là gì

14:28 Dec 23, 2015
Vietnamese to lớn English translationsEducation / Pedagogy
Vietnamese term or phrase: công ty nhiệm đề tài
Mình sẽ làm đề bài công nghệ nhưng mà băn khoăn dịch từ bỏ "Chủ Nhiệm Đề Tài" cầm cố như thế nào cho chính xác.
phuongthaovl


You watching: đề tài tiếng anh là gì

*

*

This person is a giaidap.info Certified PRO in English to lớn VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a giaidap.info Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu NguyenVietnamLocal time: 14:32

Summary of answers provided
5 +1Principle InvestigatorThis person is a giaidap.info Certified PRO in English lớn VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means khổng lồ be a giaidap.info Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Dung Huu Nguyen


See more: " Crash Là Gì ? Nghĩa Của Từ Crash Trong Tiếng Việt Crash Là Gì

*

*

5Project manager / research manager / person in chargeThis person is a giaidap.info Certified PRO in English khổng lồ VietnameseCliông chồng the red seal for more information on what it means to be a giaidap.info Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Doan Quang

*See more: Pick Up Nghĩa Là Gì - Nghĩa Của Pick Up Là Gì Trong Tiếng Anh

Explanation:Project manager / retìm kiếm manager / person in charge Đều được sử dụng khôn cùng phổ biếnThis person is a giaidap.info Certified PRO in English to VietnameseCliông xã the red seal for more information on what it means to lớn be a giaidap.info Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Doan QuangVietnamLocal time: 14:32Native sầu speaker of:
*
Vietnamese

Chuyên mục: Giải Đáp