Dash là gì

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự giaidap.info.Học các từ các bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


Bạn đang xem: Dash là gì

The most common punctuation marks in English are: capital letters and full stops, question marks, commas, colons and semi-colons, exclamation marks and quotation marks. …
Dashes are more common in informal writing. They can be used in similar ways to lớn commas or semi-colons. Both single & multiple dashes may be used: …
< T > fig. Hopes of an economic recovery have been dashed (= destroyed) by the latest unemployment statistics.
*

*

*

*

Xem thêm: Adx Là Gì? Tìm Hiểu Về Chỉ Số Adx Là Gì ? Tìm Hiểu Về Chỉ Báo Adx

phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép
trình làng Giới thiệu kĩ năng truy cập giaidap.info English giaidap.info University Press cai quản Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey Giúp bọn chúng tôi cải thiện trải nghiệm về từ bỏ Điển giaidap.info của bạn. Đóng làm bài khảo sát điều tra /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message