Custodian là gì

a person with responsibility for protecting or taking care of something or keeping something in good condition:


You watching: Custodian là gì

a person employed khổng lồ take care of a large building, such as a school, & who đơn hàng with the cleaning, repairs, etc.
 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ giaidap.info.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một cách tự tín.


a person or organization that is responsible for protecting, caring for, or maintaining something or someone:
Data that cannot be easily loaded by the custodian on the web are bulk-loaded into the database by a system administrator using a standard template.
A collective sầu achieved this by means of the sardar, who was the point of negotiation và the financial custodian.
Ready access khổng lồ all the indicator data in the database system can assist custodians lớn analyse their data.
The report includes graphed or tabular data & the most recent status report by the indicator custodian: the evaluation.
Salaries for administrators, custodians, & other tư vấn personnel cannot be counted as part of the 60 per cent.
The data management và display functions are augmented by automatic notification to custodians of required input khổng lồ the system.
The system captures indicator data either dynamically from sensors or by website input đầu vào by indicator custodians.
Các quan điểm của những ví dụ không biểu đạt cách nhìn của các chỉnh sửa viên giaidap.info giaidap.info hoặc của giaidap.info University Press xuất xắc của các nhà cấp giấy phép.


See more: Trẻ Bị Mẩn Ngứa Tắm Lá Gì - – Chuyên Gia Tư Vấn

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


See more: Là Gì? Nghĩa Của Từ Survival Là Gì ? Nghĩa Của Từ Survival Trong Tiếng Việt

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp