Congestion là gì

the problem of being unable to lớn breathe through your nose because it is blocked, usually during an infection:
the problem of having lungs or other toàn thân parts that have sầu become too full of blood or another liquid:
Congestion in the lungs or other vital organs of the body toàn thân tends to lớn destroy the tissues of the affected parts.

You watching: Congestion là gì


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự giaidap.info.

See more: Nghĩa Của Từ Impersonal Là Gì ? Nghĩa Của Từ Impersonal Trong Tiếng Việt

Học những tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp sáng sủa.

See more: Smoothly Là Gì - Nghĩa Của Từ Smoothly Trong Tiếng Việt


*

If two people get on like a house on fire, they lượt thích each other very much và become friends very quickly.

Về việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn giaidap.info English giaidap.info University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Giải Đáp