Comrade là gì

I may fall, but I vày not die, for that which is real in me goes forward & lives on in the comrades for whom I gave sầu up my life.

Bạn đang xem: Comrade là gì

Đang xem: Comrade là gì

Tôi có thể vấp ngã xuống, dẫu vậy tôi sẽ không bị tiêu diệt, cũng chính vì dòng tôi đích thực sẽ thường xuyên tiến lên cùng liên tục sinh sống vào thể xác những người dân đàn những người dân nhưng mà, do chúng ta, tôi vẫn mất mát mạng sinh sống của chính mình.Lenin commented on this: When Comrade Trotsky informed me recently that the number of officers of the old army employed by our War Department runs into lớn several tens of thousands, I perceived concretely where the secret of using our enemy lay, how lớn compel those who had opposed communism to lớn build it, how lớn build communism with the bricks which the capitalists had chosen to hurl against us!Lenin sẽ comment về điều này: khi đồng chí Trotsky vừa mới đây thông báo cùng với tôi rằng vào quân team số lượng sĩ quan liêu lên đến mức hàng vạn, tôi đã sở hữu một dấn thức chắc chắn rằng về mẫu tạo thành điều kín đáo về kiểu cách áp dụng phù hợp đông đảo kẻ thù của chúng ta… về cách có tác dụng chũm làm sao xây dừng chủ nghĩa cùng sản bởi phần nhiều viên gạch nhưng mà công ty nghĩa tư bạn dạng đã tạo ra để cản lại họ.If it is good advice to lớn protect comrades in a fighter squadron, it is great advice khổng lồ stay cthất bại khổng lồ & protect our quorum members as we strive to stand firm on the Lord’s side.Nếu đó là một lời khulặng tốt để bảo đảm các bạn đồng đội trong một phi team chiến tranh, thì đó cũng là một trong những lời khuim xuất sắc đẹp nhằm gần gụi, cùng đảm bảo an toàn các member trong đội túc số của chính bản thân mình trong khi bọn họ cố gắng tại vị vàng nghỉ ngơi bên phía Chúa.Domery then enlisted with the French Revolutionary Army, và shocked his new comrades with his unusual eating habits & voracious appetite.

Xem thêm: " Pop Out Là Gì ? Pop In And Pop Out Là Gì

Domery kế tiếp dự vào với Quân team Cách mạng Pháp, với tạo sốc cùng với những đồng đội bắt đầu của bản thân mình cùng với đa số kiến thức nhà hàng ko bình thường của ông.Following Castro”s death, his brother Raúl Castro announced: “According khổng lồ the will expressed by comrade Fidel, his body toàn thân will be cremated in the early hours” of 26 November năm nhâm thìn.Sau Lúc Castro qua đời, em trai ông Raúl Castro đã tulặng bố: “Thể theo ý nguyện của đồng chí Fidel, tử thi của ông sẽ tiến hành hỏa táng vào đầu giờ tạo sáng ngày 26 mon 11 năm năm nhâm thìn.The reason for the comrade”s visit are… details of the completed trade agreement between Coca Cola… and the VEB Drink Collective Combine Leipzig.

Lý vị của chuyến thăm này.. là sư kết thúc cụ thể hiệp nghị tmùi hương mại giữa Coca Cola… cùng hãng sản xuất nước ngọt VEB của Leizig.