Compulsory là gì

A compulsory sabbath rest is commanded for the land every seventh year to lớn allow fertility lớn be restored lớn the soil.

You watching: Compulsory là gì


In most parts of the world, primary education is the first stage of compulsory education, and is normally available without charge, but may be offered in a fee-paying independent school.
(Ở một vài non sông bao gồm một tiến trình nối của ngôi trường trung học tập cửa hàng giữa giáo dục đái học tập cùng dạy dỗ trung học) Tại số đông các địa điểm trên thế giới, dạy dỗ tiểu học là quy trình tiến độ trước tiên của giáo dục bắt buộc, và thường xuyên là miễn phí tổn, tuy vậy có thể phải trả ngân sách học phí vào một trường học tập độc lập.
Since 2003, education in public schools became không tính phí and compulsory ( Kenya Constitution,Article 53, 2010).
The financial redemption lớn the landlord was not calculated on the value of the allotments, but was considered as a compensation for the loss of the compulsory labour of the serfs.
Việc mua lại tài chủ yếu mang lại chủ nhà không được xem vào giá trị của giao khân oán, tuy nhiên được coi là khoản đền bù mang lại Việc mất lao động cưỡng bức của nông nô.
Optional kindergarten education is provided for all children between three & six years old, after which school attendance is compulsory for at least nine years.
giáo dục và đào tạo thiếu nhi tùy tuyển chọn được cung ứng mang lại tổng thể tphải chăng từ bỏ bố cho sáu tuổi, sau cấp cho trường này tphải chăng tmê mệt gia dạy dỗ nghĩa vụ trong tối thiểu chín năm.
The FIVB changed the rules in 1999 (with the changes being compulsory in 2000) to lớn use the current scoring system (formerly known as rally point system), primarily khổng lồ make the length of the match more predictable & to lớn make the game more spectator- and television-friendly.
FIVB thay đổi cỗ biện pháp vào năm 1999 (cùng với bài toán đổi khác bắt buộc vào thời điểm năm 2000) thanh lịch áp dụng bộ công cụ bây chừ (thường xuyên được cho là dưới thương hiệu "rally point system" (khối hệ thống tính điểm theo lượt đánh), thỏa thuận làm cho cho mỗi trận đấu có thể tính tân oán được thời hạn với dễ dự đoán với thân thiện cùng với việc phân phát sóng trên truyền hình.
Several current policies make corruption related to l& unusually profitable. The practice of compulsory lvà acquisitions, especially when prices are mix below market values, creates large uncontested profits for some, và this can contribute to corruption.
Một số chế độ hiện giờ khiến tmê mệt nhũng liên quan đến khu đất đai trsống phải một mối cung cấp lợi Khủng một cách phi lý.Việc thực hiện cưỡng chế tịch thu khu đất đặc biệt là khi khu đất được định giá thấp hơn quý giá thị trường tạo nên hồ hết khoản lợi tức đầu tư lớn ví dụ so với một vài fan cùng vấn đề này hoàn toàn có thể đóng góp thêm phần vào tmê mệt nhũng.
Education is compulsory between the ages of six and fifteen years, & all children up khổng lồ the age of eighteen must complete the first three years of secondary, including one sitting of the Junior Certificate examination.
giáo dục và đào tạo là vấn đề bắt buộc đối với ttốt từ 6 cho 15 tuổi, và toàn cục tthấp đến tuổi 18 cần được xong ba năm đầu trung học tập, bao gồm một lần bình chọn chứng từ sơ cung cấp (Junior Certificate).
The company would also, as provided in the Compulsory Investment Program, expvà the terminal và tracks, remã sản phẩm taxi và traffic area, & redesign the airport road system, with a Viaduct, it would receive sầu automatic baggage management, security control & new aircraft boarding bridges.
chúng tôi cũng trở nên cung ứng cho Chương thơm trình Đầu bốn Bắt buộc mở rộng bên ga và tuyến phố, sửa lại taxi với Khu Vực giao thông, với kiến thiết lại hệ thống mặt đường mặt hàng không, cả nhị sân bay đang nhận thấy làm chủ tư trang tự động hóa, kiểm soát bình yên và đồ vật cất cánh bắt đầu lên cầu.

See more: Bốn Kỹ Năng “Vàng” Của Entrepreneur Là Gì? “Vàng” Của Entrepreneur Là Gì?


When the A13 was built, the Gun Meadow ground was subject lớn a compulsory purchase order, resulting in the club moving to its current trang chính on Crown Avenue.
Sau Lúc đường A13 được phát hành, Gun Meadow buộc vào một trong những vừa lòng rượu cồn giao thương mua bán bắt buộc, vì chưng vậy dẫn đến việc đưa cho sân đơn vị hiện giờ là Crown Avenue.
In 1913, Novonikolayevsk became one of the first places in Russia khổng lồ institute compulsory primary education.
Trong năm 1913, Novonikolayevsk đã trở thành một Một trong những chỗ đầu tiên tại Nga khởi tố giáo dục tè học tập bắt buộc.
Many countries also specify a minimum school leaving age, at which a person is legally allowed to lớn leave sầu compulsory education.
hầu hết giang sơn cũng mức sử dụng một độ tuổi tránh trường học tối tđọc, trong vòng từ 10 tới 18, sống lứa tuổi đó một fan được phnghiền về pháp luật rời ra khỏi dạy dỗ phổ cập.
Sweden, Finland, Estonia and India are among mỏi the few countries which provide không tính tiền school meals to all pupils in compulsory education, regardless of their ability lớn pay.
Các các loại có bữa ăn học tập đường miễn phí: Thụy Điển, Phần Lan, Estonia với Ấn Độ ở trong những ít các tổ quốc cung ứng bữa tiệc miễn phí tổn đến toàn bộ học viên trong dạy dỗ bắt buộc, bất kể tài năng bỏ ra trả của mái ấm gia đình các em.
Although attendance is compulsory, only 68% of boys continue their education past primary school, and over half of the population is illiterate.
Mặc mặc dù theo học tập là bắt buộc, tuy vậy chỉ 68% số tphải chăng trai là học tiểu học, và rộng một phần dân số mù chữ.
+ 12 But the chief of the guard left some of the poorest people of the land lớn serve as vinedressers & as compulsory laborers.
+ 12 Nhưng quan tiền lãnh đạo vệ binch chừa lại một số trong những bạn vào lứa tuổi nghèo độc nhất vô nhị của xđọng để làm vườn nho và lao dịch.
Although education is not compulsory, the Government of Lesotho is incrementally implementing a program for không tính phí primary education.
Mặc dù giáo dục là không bắt buộc, nhưng mà nhà nước Lesotho đã từng bước thực hiện một công tác dạy dỗ tiểu học miễn mức giá.
In the Oriental provinces, in addition lớn normal taxes, compulsory work could be demanded from the population on a regular or an exceptional basis.

See more: Socket Io Là Gì ? Hướng Dẫn Sử Dụng Socket Io Cơ Bản Socketio Hướng Dẫn Cơ Bản


Tại các tỉnh phía đông, kế bên thuế má thông thường, fan dân còn bị cưỡng bách có tác dụng phu một biện pháp liên tiếp hoặc giữa những trường hòa hợp quan trọng đặc biệt.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Giải Đáp