Source code web bán hàng php đơn giản

Nạp trăng tròn.000 đ (+trăng tròn Xu vào tài khoản) Nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) Nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) Nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) Nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) Nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản)Số khác


You watching: Source code web bán hàng php đơn giản

Nếu người sử dụng áp dụng ví MOMO vui miệng dịch số chi phí đề xuất hấp thụ mang lại số năng lượng điện thoại: 0868896944 Nội dung chuyển khoản qua ngân hàng là: NAPXU 0 (Trong số đó 0 là ID thành viên của người tiêu dùng, Hệ thống tự động hóa cộng xu vào tài khoản)
Nạp trăng tròn.000
đ (+trăng tròn Xu vào tài khoản) Nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) Nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) Nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) Nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) Nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số khác
Nếu quý khách sử dụng ví Viettel Pay phấn kích chuyển số tiền yêu cầu nạp đến số điện thoại: 0868896944 Nội dung giao dịch chuyển tiền là: NAPXU 0 (Trong số đó 0 là ID member của người tiêu dùng, Hệ thống tự động cộng xu vào tài khoản)
Nạp đôi mươi.000
đ (+đôi mươi Xu vào tài khoản) Nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) Nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) Nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) Nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) Nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số không giống

Lưu ý: Bạn cần đăng ký Internet-Banking hoặc dịch vụ tkhô hanh toán trực đường tại bank trước khi tiến hành.
See more: Quy Trình Là Gì - Thế Nào Là Quy Chế, Quy Định, Quy Trình

Nạp 20.000
đ (+trăng tròn Xu vào tài khoản) Nạp 50.000 đ (+50 Xu vào tài khoản) Nạp 100.000 đ (+100 Xu vào tài khoản) Nạp 200.000 đ (+200 Xu vào tài khoản) Nạp 300.000 đ (+300 Xu vào tài khoản) Nạp 500.000 đ (+500 Xu vào tài khoản) Số khác
*

*

*

*See more: Ng Là Gì - Viết Tắt Của Từ Gì

*

Chủ tài khoản: LỮ HOÀNG SƠN Chi nhánh ngân hàng: KIÊN GIANG Nội dung đưa khoản: NAPXU 0 (Trong số đó 0 là id thành viên của người sử dụng, Hệ thống đang tự động cùng xu vào tài khoản)

Hoặc chuyển tiền với câu chữ NAPXU_email_cua_ban


Chuyên mục: Chia sẻ