Chuyển danh bạ từ android sang nokia s40

Mình mới mua 1 em Vivaz chạy Symbian 5th. Giờ không biết làm sao chuyển hơn 600 danh bạ từ máy Android sang cả. Mình đã xuất tất cả danh bạ từ máy Android của mình ra 1 file vcard (.vfc)Nhưng khi chép vào thẻ nhớ của Vivaz thì nó chỉ nhận có 1 số đầu tiên. Mong được các cao nhân giúp đỡ