Chính sách tiếng anh là gì

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam giới BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vgiaidap.info.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chính sách
*
noun
*
Policy policy Chính sách cởi msống / ôn hoà Open/moderate policy Chính sách khôn khéo Subtle/wise policy Chính sách cứng nhắc Tough/hard policy Chính sách thân thiết / thù địch Friendly/hostile policy Chính sách gây chiến của đế quốc The imperialists" warmongering policy Uỷ ban hoạch định chế độ Policymaking committee Chính sách của công ty Cửa Hàng chúng tôi là chỉ dùng chuyên viên thôi Our company policy is khổng lồ employ professionals only Nắm vững mặt đường lối với triển khai giỏi các cơ chế của Đảng To grasp the lines và lớn satisfactorily implement the policies of the Party Đề xướng / theo đuổi cơ chế liên hiệp dân tộc bản địa To initiate/pursue the policy of national unity Chinh sách mới sẽ kéo theo rất nhiều biến hóa quan trọng đặc biệt The new policy will work major changes

*


Chuyên mục: Giải Đáp