Cheers là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


You watching: Cheers là gì

*
*
*

cheer
*

cheer /tʃiə/ danh từ sự hoan lạc, sự khoái trá sự khích lệ, sự khuyến khíchwords of cheer: phần đông lời khuyến khích sự hoan hô; tiêng hoan hôlớn give sầu three cheers for: tung hô (ai) ba lần món ăn ngon, món ăn thịnh soạnto make good cheer: ăn uống món ăn uống thịnh biên soạn, nhà hàng ăn uống linc đình khí sắc; thể trạngwhat cheer this morning?: sáng hôm nay anh thấy thể trạng thế nào?, sáng ngày hôm nay anh cảm giác vào tín đồ cụ nào?to lớn be good cheer! cố gắng lên!; đừng chán nản, hãy kiêu dũng lên!khổng lồ be of good cheer đầy dũng cảm; đầy hy vọngthe fewer the better cheer càng không nhiều bạn càng được nạp năng lượng nhiều nước ngoài rượu cồn từ làm vui vẻ, làm cho phấn khởi; có tác dụng hớn hnghỉ ngơi ((cũng) cheer up) (+ on) khích lệ, cổ vũlớn cheer someone on: khích lệ ai, động viên ai tung hô, tung hôspeaker was cheered loudly: Speeker được hoan hô nhiệt độ liệt nội cồn từ vui, mừng, khoái, thích (+ up) phấn kích, háo hức, hớn hsống, hưng phấn lên, hăng hái lêncheer up, boys!: hân hoan lên, nhiệt huyết lên làm sao những cậu! hoan hô, vỗ tay hoan hô
làm phấn khởilàm vui

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Bóng đá

Cheer

Cổ vũ, khuyến khích


*See more: Dịch Nghĩa Của Từ On Demand Là Gì, Print On Demand Là Gì

*

*

cheer

Từ điển Collocation

cheer noun

ADJ. big, deafening, great, hearty, huge, loud, rousing The players were greeted by rousing cheers.

VERB + CHEER give (sb) They gave a big cheer when I finally arrived. | be greeted by/with, get, raise She got a loud cheer when she finished speaking.

CHEER + VERB go up A deafening cheer went up from the crowd.

CHEER + NOUN leader

PREP. amid/amidst ~ He accepted the prize amid cheers. | khổng lồ ~s She went off the stage khổng lồ loud cheers. | ~ for a cheer for democracy | ~ from There were loud cheers from the crowd. | ~ of cheers of welcome

PHRASES three cheers for sb/sth Three cheers for Mr Jones, who has been such a wonderful teacher!

Từ điển WordNet


n.

a cry or shout of approval

v.

show approval or good wishes by shouting

everytoàn thân cheered the birthday boy
See more: Treasury Stock Là Gì ? Định Treasury Stock, Reacquired Stock / Cổ Phiếu Quỹ

English Synonym & Antonym Dictionary

cheers|cheered|cheeringsyn.: comfort gladden gladness happiness hope praiseant.: gloom melancholy

Chuyên mục: Giải Đáp