Cách kho thịt bò ngon mềm

Không rõ tự bao giờ, trườn kho đã trở thành món ăn uống siêu được ưu tiên vào dở cơm truyền thống của rất nhiều gia đình VN. Mỗi người mẹ luôn luôn tất cả cho bạn một cách làm bếp bò kho