Cách bấm sin cos trên máy tính

Quý khách hàng đang xem bản rút ít gọn của tài liệu. Xem với mua ngay bạn dạng tương đối đầy đủ của tư liệu trên trên đây (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: Cách tính sin cos bằng máy tính

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Mục tiêu buộc phải đạt:• Hiểu được chức năng của dòng sản phẩm tính .• Sử dụng thạo laptop FX-500 nhằm kiếm tìm TSLG với góc II/.Phương thơm nhân tiện dạy dỗ học :Máy tính FX-500 , FX-570 hay FX-220III/Phương pháp dạy dỗ học:Đặt vấn đề xử lý vấn đềIV/.Tiến trình hoạt động bên trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài xích cũ: Cho nhị góc prúc nhau α với β.Nêu những phương pháp vẽ một tam giác vuông ABC tất cả Bˆ=α cùng Cˆ=β.Nêu các hệ thức thân những tỉ con số giác của α và β.3) Giảng bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu bí quyết setup chính sách để tính toán thù tỉ con số giác – Dùng sản phẩm công nghệ nhằm tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: Hướng dẫn thao tác làm việc vật dụng để – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi với thừa nhận xét – học viên lắng nghe và triển khai theo những hiểu biết của Gv – Cả lớp thuộc làm → 2 HS đứng tại vị trí trình bày bí quyết bnóng phím với nêu kết quả → Cả lớp nhấn xét a) Tìm tỉ con số giác của một góc nhọn đến trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → tác dụng 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → tác dụng 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → hiệu quả 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó:kiếm tìm số đo góc nhọn lúc biết trước tỉ con số giác  Gv nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) hướng dẫn học sinh ấn phím  Crúc ý: Phím SHIFTkết hợp với các phím 1 1 1sin , cos , tan− − − nhằm tìm số đo góc α khi biết sin α, cos α, tg α→ để tra cứu số đo góc khi biết cosin cùng tang những em triển khai tương tự nhỏng ví dụ trên  Gv nêu ví dụ 4 b,c nhằm học viên thực hiện – Trường phù hợp để tìm kiếm số đo góc nhọn x lúc biết tỉ số cotang x ta nên chuyển thành bài xích toán: search góc nhọn x khi biết tg x Lúc đótg x được xem là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) trả lời học sinh ấn phím nhằm tìm→ cả lớp dấn xét – HS bàn bạc theo 8 nhóm → đại diện mỗi nhóm trình diễn một câu → cả lớp dấn xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ tác dụng x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) lấy ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (làm tròn mang đến phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT−←

– Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 20°30’* CASIO fx-500MS : Ấn : 1 12 3 3 2SHIFT tan .


You watching: Cách bấm sin cos trên máy tính


See more: " Chủ Thể Là Gì ? Chủ Thể Lã  Gã¬


See more: Phân Biệt Mục Tiêu, Chỉ Tiêu Là Gì ? Phân Loại Chỉ Tiêu Tiếng Anh Là Gì


x− −SHIFT'''←=°- Màn hình hiện: 20°29’50,43’’- Làm tròn đến phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) lấy ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- Màn hình hiện: 16°28’30,66’’- Làm tròn mang lại phút: x ≈ 16°29’- Làm tròn mang đến độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) Tìm góc nhọn x (có tác dụng tròn cho phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài bác tập 2  Làm bài xích tập 3 – Gv kinh nghiệm học sinh nêu cách nhập phím với tác dụng c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) Có góc x như thế nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) Không (vì sin x ≤ 1) b) Không (vì chưng cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) Dùng đồ vật để tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học hành làm việc nhà: BT trăng tròn trang 84.IV/.Rút tởm nghiệm:


Chuyên mục: Chia sẻ