Các kiểu backup trong windows server 2008

– Cài đặt Windows Server Backup Feature sau đó:– Tạo một định kỳ sao giữ (Scheduled Backup).– Thực hiện nay sao lưu (Backup AD).– Khôi phục lại cửa hàng tài liệu của Active sầu Directory Domain Service ở hai chế độ:– Chế độ 1: Authoritative sầu Restore.– Chế độ 2: Non Authoritative sầu Restore.Các bước bắt buộc thực hiện:– Tạo một lịch sao giữ (Scheduled Backup).– Thực hiện tại sao lưu (Backup AD).– Khôi phục lại cửa hàng dữ liệu: theo phong cách Authoritative sầu Restore.– Khôi phục lại cơ sở dữ liệu: theo phong cách Non Authoritative Restore.Mô hình lab:


*

Yêu cầu chuẩn bị:– Một thứ download Windows hệ thống 2008 (BKNP-DC08-01) tăng cấp lên DC (BKNP-DC08-01.BKNPOWER.VN).Hướng dẫn đưa ra tiết:*Cài đặt Windows Server Backup Feature– Chọn Start > lựa chọn Programs > chọn Administrative sầu Tools > chọn Server Manager > lựa chọn Features > chọn Add Features


*

– Trong hành lang cửa số “Select Features”, chọn Windows Server Backup Features, chọn Windows Server Backup cùng Command-line Tools, lựa chọn Next nhằm tiếp tục


*

*

*

*Tạo một Scheduled Backup– Chọn Start > lựa chọn Progams > chọn Administrative Tools > chọn Windows Server Backup


– Cliông xã đề xuất loài chuột vào OU IT -> chọn Properties, lựa chọn Tab Object, quăng quật lốt check sinh sống mục Protect object from accidental deletion -> chọn OK


*Restore database AD DS– Trên máy DC, chọn Start > chọn Commvà Prompt, Nhập bcdedit /set safeboot dsrepair, nhấn phím ENTER.

You watching: Các kiểu backup trong windows server 2008


Chụ ý: Restart sản phẩm công nghệ, tiếp nối nhấn F8, chọn Directory Services Restore ModeRestore tài liệu system state– Nhập shutdown -t 0 -r, dấn phím ENTER. Máy tính vẫn Restart– Logon cùng với tài khoản Local Administrator.


– Chọn Start, nhấp chuột buộc phải Commvà Prompt, chọn Run as administrator.– Tại Commvà prompt, Nhập lệnh : wbadmin get versions– Restored đọc tin của đối tượng người dùng bị delete– Tại Command prompt, nhập ntdsutil, dấn phím ENTER.– Tại vệt đề cập ntdsutil nhập Activate instance ntds, dấn phím ENTER.– Nhập tiếp: authoritative restore, dìm phím ENTER– Tại restore subtree nhập: “OU=IT,DC=bknpower,DC=vn” , nhận phím ENTER, tiếp nối lựa chọn Yes.


– Nhập quit, nhận phím ENTER. Nhập tiếp quit, dấn phím ENTER.– Kiểm tra lại đối tượng người tiêu dùng delete đã làm được restore– Để khởi hễ lại hệ thống ngơi nghỉ chế độ thông thường, nhập bcdedit /deletevalue safeboot, ENTER.

See more: Cảnh Báo! Vết Thương Bị Hoại Tử Là Gì, Thoái Hóa Và Hoại Tử Tế Bào


– Nhập shutdown -t 0 –r, nhận phím ENTER.– Sau Khi Server restarts, logon với tài khoản Administrator.– Mlàm việc Active sầu Directory Users và Computers, khám nghiệm OU IT đã được Restored.

*


Thông báo mang lại tôi bằng gmail lúc gồm phản hồi mới.

See more: Mộ Kết Là Gì - Mộ Kết Là Điềm Tốt Hay Xấu Và Xem Mộ Kết Như Nào

Thông báo cho tôi bởi gmail Lúc có bài đăng new.


Privacy & Cookies: This site uses cookies. By continuing to lớn use this trang web, you agree khổng lồ their use. To find out more, including how to control cookies, see here:Cookie Policy

Chuyên mục: Chia sẻ